...

Systemy informacyjne i rezerwacyjne w branży turystycznej

Studia umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów informatycznych stosowanych w gospodarce turystycznej. Słuchacze zapoznają się z zaawansowanymi technikami zarządzania bazami danych i sieciami informatycznymi oraz projektami informatycznymi w turystyce.

Wiedza z zakresu funkcjonowania branży turystycznej oraz podstawowych produktów i usług tej branży pozwoli absolwentowi na podjęcie pracy na stanowiskach informatycznych w firmach turystycznych. Absolwent studiów zdobędzie wiedzę dwóch specjalności: informatyki i turystyki, co dla pracodawcy jest dodatkowym atutem.

Tryb studiów: niestacjonarny.

Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.

Termin składania dokumentów: 20 października 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: Koszt: 1050 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

PKO BANK POLSKI S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7 
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

WYMAGANE DOKUMENTY

1) dyplom ukończenia studiów wyższych
2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 

PROGRAM STUDIÓW

1. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w branży turystycznej

2. Systemy informacyjne i rezerwacyjne w turystyce

3. Systemy komputerowe w hotelarstwie i gastronomii

4. Produkt turystyczny

5. E-marketing

6. Ekonomika Turystyki i Rekreacji

7. Regiony turystyczne

8. Obsługa ruchu turystycznego

9. Wybrane zagadnienia prawa w turystyce i hotelarstwie

10. Technika pracy biurowej

11. Hotelarstwo

12. Budowanie serwisów www

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym. 

Skip to content