...

Tworzenie aplikacji internetowych

Oferta jest skierowana do osób chcących podjąć pracę w firmach informatycznych projektujących i wdrażających aplikacje i systemy internetowe, firmach działających w obszarze handlu elektronicznego i e-usług, działach zajmujących się promocją i marketingiem firm w Internecie oraz instytucjach i urzędach wdrażających internetowe systemy obsługi klientów i petentów.

Studia umożliwią zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej projektowania, tworzenia i zabezpieczania aplikacji oraz usług udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet. Dodatkowo dają przegląd najczęściej wykorzystywanych rozwiązań technologicznych takich jak J2EE, ASP .NET, czy popularne rozwiązania oparte o języki skryptowe.

Tryb studiów: niestacjonarny.

Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.

Termin składania dokumentów: 20 października 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: Koszt: 1250 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

PKO BANK POLSKI S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7 
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

WYMAGANE DOKUMENTY

1) dyplom ukończenia studiów wyższych
2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 

PROGRAM STUDIÓW

1. Języki internetowe

2. Aplikacje bazodanowe

3. Projektowanie serwisów internetowych

4. Programowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych.

5. Administracja i bezpieczeństwo systemów sieciowych

6. Zarządzanie projektami informatycznymi

7. Grafika komputerowa w zastosowaniach www

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym. 

Skip to content