SZKOLENIA I CERTYFIKATY 2020/2021

 OBSZAR INFORMATYKI

Kursy i szkolenia:

 • Oracle – więcej
 • SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server – więcej
 • Projektowanie infrastruktury MS SQL Server – więcej
 • Hurtownie baz danych – więcej

 OBSZAR TURYSTYKI

Kursy i szkolenia:

 • Systemy informacyjne i rezerwacyjne w turystyce – więcej
 • Pilot wycieczek – więcej
 • E-marketing w turystyce – więcej
 • Kurs rezydenta – więcej
 • Kurs kwalifikacyjny SPA & Wellness – więcej
 • Kurs organizatora imprez sportowych – więcej
 • Animator czasu wolnego – więcej
 • Instruktor narciarstwa zjazdowego – więcej
 • Wychowawca kolonii i obozów młodzieżowych – więcej
 • Instruktor fitness – więcej
 • Kierownik wycieczek szkolnych – więcej
 • Instruktor kajakarstwa – więcej

 OBSZAR HOTELARSKO-GASTRONOMICZNY

Kursy i szkolenia:

 OBSZAR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

Kursy i szkolenia:

Dodatkowo studenci mogą skorzystać z szerokiej gamy kursów i szkoleń realizowanych bezpłatnie przez Akademickie Biuro Karier m.in.:

 • Jak sobie radzić z trudnymi klientami
 • Autoprezentacja bez stresu
 • Organizacja imprez plenerowych
 • Organizacja stoisk wystawowych
 • Mój zawód – moja przyszłość – odkrywanie własnego potencjału i budowanie ścieżki kariery
 • Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu
 • Kreatywność jako metoda rozwiązywania problemów
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem
 • ABC sztuki prezentacji.

Studenci mogą rozwijać swoje kompetencje językowe na dodatkowych kursach językowych (języka hiszpańskiego, włoskiego, niemieckiego i innych), warsztatach językowych m.in. ”Język angielski jako język biznesu” oraz w kursie przygotowawczym do egzaminu FCE.