...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia skierowane są do:

 • kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji zarządzania w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach,
 • osób kierujących mniejszymi lub większymi zespołami pracowniczymi, 
 • specjalistów i pracowników służb personalnych,
 • menedżerów i przedsiębiorców zainteresowanych nowoczesnym zarządzaniem kadrą pracowników,
 • absolwentów wyższych uczelni pragnących w skuteczny i efektywny sposób zarządzać kadrami,
 • osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

PROGRAM STUDIÓW

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 1. Strategia i polityka personalna
 2. HR jako Business Partner
 3. Kierowanie zespołem personalnym
 4. Efektywność w ZZL i controlling personalny
 5. Prawo pracy
 6. Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników
 7. Zarządzanie wynikami pracy i system motywacji finansowej
 8. Zarządzanie kompetencjami
 9. Budowanie programów rozwojowych
 10. Zwalnianie i outplacement
 11. Psychologiczne podstawy ZZL
 12. Badania satysfakcji i zaangażowania
 13. Komunikacja, budowanie marki pracodawcy i kultura organizacyjna
 14. Zarządzanie zmianą
 15. Praca zdalna

Tryb studiów: niestacjonarny.

Forma studiów: online.

Czas trwania: 180 godzin, tj. 2 semestry.

Termin składania dokumentów: do 10 czerwca 2022 r.

Koszt: 2000 zł za semestr, opłata wpisowa: 300 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 • PKO BANK POLSKI S.A. O /2 W KATOWICACH
  WARSZAWSKA 7 
  94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

WYMAGANE DOKUMENTY


1) dyplom ukończenia studiów wyższych
2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 

Skip to content