Erasmus+

WSTiE > Dla studenta > Erasmus+

Niezależnie od wybranego kierunku studiów, w WSTiE skorzystasz z bogatego pakietu staży i praktyk. Możesz uczyć się przyszłego zawodu w renomowanych sieciach hotelowych, firmach z branży IT, a także w agencjach marketingowych i eventowych. Nauczysz się pracować na realnych projektach, zbudujesz sieć kontaktów zawodowych i wdrożysz się w zawodowe realia sektora prywatnego oraz publicznego. Na najlepszych studentów czekają także oferty stałego zatrudnienia – nawet przed obroną dyplomu.

Czym jest Erazmus+?

Jest to program umożliwiający uczestnictwo w wymianach międzynarodowych, finansowanych przez Unię Europejską. Możesz więc przez semestr lub cały rok akademicki studiować na wymarzonej zagranicznej uczelni. WSTiE od lat dba o umiędzynarodowienie swoich działań, dlatego posiada jedną z najszerszych sieci partnerstw. Czekają na ciebie uczelnie wyższe m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech czy Francji.

Co zyskam wyjeżdżając?

Zagraniczne studia to nie tylko okazja do sprawdzenia, jak wygląda nauka w innych krajach Unii Europejskiej. To unikatowa okazja do poszerzenia wiedzy, zyskania nowej perspektywy, a także praktycznej nauki języka obcego. Podczas wyjazdów studenci poznają nową kulturę i nawiązują wartościowe znajomości, dzięki którym w przyszłości mogą realizować projekty zawodowe. Wielu naszych studentów podczas wyjazdów odkrywa uroki lokalnej architektury, natury oraz kulinariów, a swoje doświadczenia wykorzystują, pisząc innowacyjne prace dyplomowe lub ukierunkowując karierę.

Jak zorganizować wyjazd?

Wszyscy studenci wyjeżdżający na studia i praktyki zagraniczne mogą liczyć na wsparcie ze strony Uczelnianego Koordynatora Erasmus+, Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk oraz w przypadku sytuacji nadzwyczajnych – również oddelegowanej przez uczelnię kadry dydaktycznej. Każdy student traktowany jest indywidualnie, zgodnie z jego oczekiwaniami i predyspozycjami. Otrzymuje wsparcie podczas przygotowywania dokumentacji oraz organizacji całego wyjazdu – zakwaterowania, przejazdu itd. Także podczas pobytu na mobilności student jest pod stałą opieką Koordynatora/Pełnomocnika ds. praktyk – zawsze wie, że może się skontaktować i otrzymać wsparcie. Przebieg studiów/praktyki jest monitorowany za pomocą cyklicznych raportów od studentów, którzy przebywają na mobilności, oraz kontaktów z opiekunami ze strony instytucji przyjmujących.

Jakie są zasady?

  • Wybór studentów i pracowników do udziału w międzynarodowych projektach odbywa się w sposób uczciwy, przejrzysty, spójny i udokumentowany.
  • Uczelnia zapewnienia równy dostęp i szanse potencjalnym uczestnikom ze wszystkich środowisk, zwracając szczególną uwagę na włączenie osób o mniejszych szansach.
  • WSTiE zapewnia pełne, automatyczne uznawanie wszystkich punktów ECTS (w oparciu o europejski system transferu i akumulacji punktów) uzyskanych za efekty uczenia się, osiągnięte w zadowalający sposób podczas okresu studiów / szkolenia za granicą, w tym podczas mieszanej mobilności.
  • Akademickie Biuro Karier zapewnia wysoką jakość mobilności WSTiE, a wszyscy przybywający i wyjeżdżający studenci oraz wykładowcy zainteresowani Programem Erasmus + otrzymają niezbędne informacje na temat możliwości studiowania za granicą, uniwersyteckich partnerów, okresów rekrutacji, aspektów finansowych, kursów oraz kwater.

Chcesz wziąć udział w rekrutacji? Masz dodatkowe pytania?

Napisz: abk@wste.edu.pl

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 791 117 436
abk@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: