Study&Work

WSTiE > Dla studenta > Study&Work

Innowacyjne połączenie studiów z pracą

Kluczowym elementem programu jest rozwijanie współpracy z biznesem, mającej na celu zagwarantowanie studentom WSTiE możliwości podjęcia pracy zawodowej w trakcie studiów lub po studiach. Ten innowacyjny model studiów skierowany jest do osób, które są zainteresowane edukacją na najwyższym poziomie i jednocześnie chcą zdobyć niezbędne praktyczne doświadczenie zawodowe.

Innowacyjne rozwiązania dotyczące wdrażania programu dają możliwość łączenia nauki z pracą zawodową już od pierwszego roku studiów. Zdobywanie praktycznego wykształcenia gwarantowane jest w dwojaki sposób:

 • praca na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło w partnerskich instytucjach, firmach i  organizacjach,
 • kilkumiesięczne wyjazdy na praktyki i staże w oparciu o umowy międzynarodowe, które uczelnia zawarła z zagranicznymi partnerami branżowymi.

Kilkuetapowe zdobywanie wiedzy i konfrontowanie jej z praktyką daje studentom obraz tego, jakie są ich możliwości i predyspozycje. Konstruowany w ten sposób już w trakcie studiów życiorys zawodowy istotnie ułatwia skuteczne wejście na rynek pracy zaraz po ukończeniu studiów.

Indywidualne ścieżki karier studentów budowane są w zależności od wybranego kierunku studiów i specjalności, w różnych dziedzinach w obrębie danego kierunku. Oferowane studentom stanowiska pracy to między innymi:

W branży turystycznej:

 • manager restauracji
 • asystent managera hotelu
 • asystent managera restauracji
 • recepcjonista
 • pracownik działu HR
 • animator czasu wolnego
 • pracownik call center

W branży informatycznej:

 • administrator systemu Windows/Linux
 • programista Java/PHP/C/C++
 • Web designer
 • tester oprogramowania
 • grafik komputerowy
 • administrator sieci

W zakresie nauk społecznych:

 • specjalista ds. mediów społecznościowych
 • specjalista ds. internetowych kampanii reklamowych
 • manager ds. reklamy i wizerunku firmy
 • specjalista ds. reklamy
 • pracownik działu HR

Kształcenie praktyczne, odbywające się w ramach staży i praktyk zagranicznych, poza zdobywaniem umiejętności zawodowych zwiększa kompetencje językowe studentów. Dyplom najlepszej uczelni turystycznej w Polsce gwarantuje absolwentom pewną, stabilną pozycję zawodową.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 791 117 436
abk@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: