...

Bo każda kropla krwi jest cenna – suska „Wampiriada” w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii

BO KAŻDA KROPLA KRWI JEST CENNA – SUSKA „WAMPIRIADA” W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I EKOLOGII

Krew to najcenniejszy lek, którego nie można wyprodukować. Oddanie krwi nic nie kosztuje, może zaś uratować zdrowie lub życie drugiego człowieka. Już od dziesięciu lat studenci WSTiE zaangażowani są w ogólnopolską akcję, której celem jest upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa.

„Wampiriada” to organizowana w środowisku akademickim, największa w Polsce akcja honorowego krwiodawstwa. Jej celem jest promowanie honorowego krwiodawstwa i zdrowego trybu życia wśród młodzieży akademickiej oraz uświadomienie, że oddawanie krwi jest bezpieczne, bezbolesne, a każdy z nas w prosty sposób może przyczynić się do ratowania ludzkiego życia. Dawcą może zostać każdy pełnoletni obywatel Polski, który waży ponad 50 kg.

Angażujemy się

17 listopada 2015r. w siedzibie Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii odbyła się kolejna edycja suskiej „Wampiriady”. Studenci angażują się w akcję honorowego krwiodawstwa, by pomóc innym oraz stworzyć tradycję oddawania krwi przez młodych ludzi. Akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem w środowisku akademickim. Dotychczas w „Wampiriadzie” wzięło czynny udział prawie 500 osób, zebrano łącznie ponad 200 litrów krwi. Studenci dowiedli, jak wiele znaczy dla nich życie.


Twoja krew ratuje życie

– Chęć pomocy innym to jedno, drugi powód to przykład dla innych –stwierdza student II roku Turystyki i rekreacji, Szymon Orski, pytany o powody czynnego udziału w honorowym krwiodawstwie. Regularne oddawanie krwi daje dawcy nie tylko satysfakcję z niesienia pomocy innym, ale również pozwala stale kontrolować stan własnego zdrowia, gdyż krew dawcy za każdym razem poddawana jest dokładnej analizie.

Cieszy zaangażowanie naszej społeczności akademickiej w tę ogólnopolską akcję. Studenci są aktywni, bo doceniają dar życia, jakim jest krew. – podsumowuje suską „Wampiriadę”kanclerz uczelni Maria Grzechynka. – Mamy także satysfakcję, że nasza młodzież wykazuje wrażliwość na sprawy ludzkie i jest skłonna do bezinteresownego działania.