Trwa Europejski Rok Wolontariatu – studenci WSTiE pomagają od wielu lat

Już po raz ósmy studenci Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej przygotowują mikołajki dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego z Katowic Szopienic.

Żyjemy w społeczeństwie skomercjalizowanym i konsumpcyjnym. Wartość człowieka często mierzy się posiadanym samochodem, domem, ilością zagranicznych wyjazdów. Podobnie dzieci i młodzież oceniają rówieśników: według marki telefonu komórkowego, ubioru,  miejsca spędzania wakacji. Tymczasem w Polsce jest kilka milionów czynnych wolontariuszy – osób, które świadczą bezinteresowną i nieodpłatną pomoc potrzebującym. Można ich spotkać w domach pomocy społecznej, szpitalach, hospicjach, domach dziecka. Są także w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii, która od lat angażuje się w pomoc dzieciom z domów dziecka.

Od 30 listopada do 2 grudnia 2011r. w Hotelu Monttis w Suchej Beskidzkiej przebywała 33-osobowa grupa maluchów z katowickiego domu dziecka. Opiekę nad nimi jak zwykle sprawowali studenci naszej Uczelni. W akcję zaangażowało się blisko 50 żaków. Były konkursy i zabawy, spacery, czytanie bajek, a nawet śpiewanie kołysanek tak, by wszystkie dziecięce sny były kolorowe i radosne. Najważniejszym momentem wspólnie spędzonego czasu było przybycie św. Mikołaja z elfami, poprzedzone inscenizacją dotyczącą oczekiwania na miłego gościa (przygotowaną oczywiście przez studentów). Dzieci otrzymały paczki z zabawkami zebranymi przez studentów podczas wcześniej zorganizowanej zbiórki oraz słodyczami ufundowanymi przez hotel Monttis.

Co sprawia, że w czasach komercji, życia w pośpiechu, zanikania więzi międzyludzkich, młodzi ludzie decydują się na bezinteresowną pomoc innym? Wolontariat łączy ludzi, daje poczucie społecznej odpowiedzialności i przynależności, uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka. Dzięki pracy wolontariuszy, jak twierdzą zaangażowani w pomoc studenci WSTiE, człowiek staje się szczęśliwszy, emanuje radością,  a zapłata szczerym uśmiechem ze strony dzieci jest bezcenna. Jeśli można zrobić coś, co poprawi los innych, to jest to powód do zadowolenia i satysfakcji. A poza tym w życiu wszystko jest jak bumerang: dziś my pomagamy innym, jutro być może sami będziemy potrzebowali pomocy.

Należy dodać, że dzieci ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Katowicach odwiedzają Suchą Beskidzką nie tylko z okazji mikołajek, ale od lat spędzają tu również wakacje. Co ważne, WSTiE nie traci kontaktu z podopiecznymi placówki. Wśród studentów Uczelni, dzięki jej wsparciu finansowemu, są wychowankowie katowickiego ośrodka, którzy dorośli, zdali maturę i kontynuują swą edukację właśnie w WSTiE.

Wolontariat to piękna inicjatywa, a co ważne, by czynić dobro, nie trzeba wstępować do żadnej organizacji; okazji ku temu nie brakuje w naszym codziennym życiu, wystarczy tylko dostrzec drugiego człowieka. Jako zachęta do bezinteresownej pomocy niech służą słowa Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.