WAMPIRIADA 2014 W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I EKOLOGII

Codziennie miliony ludzi na świecie potrzebują krwi – bezcennego daru życia. Rozpowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa to misja, która przyświeca akcji studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii.

Krew jest płynem ustrojowym, którego nie da się zastąpić żadnym lekiem. Pomimo bardzo posuniętego rozwoju medycyny nie udało się stworzyć sztucznej, w pełni funkcjonalnej, krwi. Można pobierać ją tylko i wyłącznie od zdrowych dawców. Coroczna zbiórka krwi pod nazwą „Wampiriada” to niezwykle cenna inicjatywa studentów WSTiE wychodząca poza środowisko akademickie. W przededniu akcji młodzi ludzie przeszli ulicami miasta, zachęcając lokalną społeczność do honorowego krwiodawstwa. 20 listopada przeprowadzono zbiórkę krwi. Nad całością czuwali pracownicy Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, którzy dostarczyli na zamek suski niezbędny sprzęt oraz zapewnili odpowiednią opiekę medyczną.

Możliwość oddawania krwi i przyczyniania się do ratowania ludzkiego życia oraz promowanie tej idei to kwestie kluczowe. Biorąc udział w takich przedsięwzięciach, studenci uświadamiają sobie głęboki sens wspierania innych w potrzebie.

Na licznych krwiodawców – ze środowiska akademickiego oraz mieszkańców – czekały słodkie pakiety zapewniające wysoką wartość energetyczną oraz T-shirty. To oczywiście symboliczna rekompensata, gdyż honorowe krwiodawstwo to tak naprawdę rodzaj posłannictwa związanego z ratowaniem ludzkiego zdrowia i życia.

Dziękujemy za każdą kroplę krwi!