...

Doradztwo zawodowe

Studia skierowane są do:

doradztwo zawodowe, studia

 

– pracowników działów HR oraz firm doradztwa personalnego,

– pracowników biur karier, urzędów pracy i organizacji pozarządowych,

– specjalistów ds. rozwoju edukacyjno-zawodowego,

– osób zainteresowanych rozwojem własnej kariery zawodowej,

– osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru doradztwa zawodowego,

 

PROGRAM STUDIÓW:

  • Uwarunkowania prawne i etyczne doradztwa zawodowego
  • Podstawy psychologii pracy
  • Zawodoznawstwo
  • Rynek pracy i wsparcie doradcze w procesie poszukiwania pracy
  • Diagnoza w doradztwie zawodowym
  • Komunikacja interpersonalna w poradnictwie zawodowym
  • Warsztat pracy doradcy zawodowego
  • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób defaworyzowanych
  • Praca doradcza z osobą niepełnosprawną
  • Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży

 

Tryb studiów: niestacjonarny.

Forma studiów: online.

Czas trwania: 2 semestry, 160 godzin.

Termin realizacji: marzec-grudzień 2023.

Termin rekrutacji: do 1 marca 2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: 2000 zł za semestr, z możliwością rozłożenia na raty.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

PKO BANK POLSKI S.A. O /2 W KATOWICACH: 94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Skip to content