Inauguracja Roku Akademickiego 2023/24: Personalizacja, innowacja i globalne perspektywy

WSTiE > Aktualności > Inauguracja Roku Akademickiego 2023/24: Personalizacja, innowacja i globalne perspektywy

W sobotę 7 października Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii oficjalnie rozpoczęła nowy rok akademicki. Uroczystość zgromadziła nie tylko studentów i pracowników uczelni, ale także wybitnych gości. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele instytucji rządowych, samorządowych, świata biznesu oraz nauki. Podczas inauguracji Rektor dr Marek Łabaj, prof. WSTiE powitał wszystkich zgromadzonych, kierując do nich akademickie pozdrowienie „Gaudeamus igitur”.

Edukacja przyszłości – personalizacja, innowacja, globalne perspektywy

Zwracając się do zgromadzonych, Kanclerz Maria Grzechynka podkreśliła znaczenie nowoczesnej edukacji, wskazując na jej trzy główne filary: personalizację, innowację i globalne perspektywy. Dodała, że WSTiE właśnie na nich zbudowała swoją markę. Kształcenie wyższe stoi dziś przed ogromnymi wyzwaniami, a jedyną na nie odpowiedzią jest jakościowa edukacja. Staramy się podążać tą drogą, wprowadzając nowoczesne narzędzia i metody, ale również nowoczesną technologię – mówiła. Dzięki tak zdefiniowanej strategii WSTiE już dziś może pochwalić się licznymi sukcesami oraz uznaniem w skali ogólnopolskiej. Jak poinformował Dziekan dr Bartłomiej Walas, prof. WSTiE, procesowi parametryzacji poddało się tylko 29 spośród 219 uczelni niepublicznych w Polsce. WSTiE zakończyła ten proces sukcesem, co otwiera nowe możliwości w działalności naukowej. Dodał także, że wszystkie kierunki studiów WSTiE otrzymały akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej – niezależnego gremium eksperckiego, oceniającego jakość kształcenia w polskich uczelniach według bardzo restrykcyjnych standardów.

Nowi członkowie akademickiej społeczności

To właśnie w tych realiach będą kształcić się nowi studenci uczelni, którzy podczas uroczystości z dumą odbierali swoje indeksy. Przed nimi nowe wyzwania i liczne szanse rozwoju, o których mówił Pełnomocnik Rektora ds. Badań dr Krzysztof Borkowski, prof. WSTiE. – Badania naukowe to poszukiwanie odpowiedzi na pytania, które sobie stawiamy. Pamiętajcie, by robić to ambitnie i zawsze wierzyć w siebie – przekonywał. – Życzę Wam, abyście czas spędzony w WSTiE wykorzystali na to, by finalnie stać się nie tylko człowiekiem mądrym, ale także przewidującym, zdolnym do prognozowania i współpracy z innymi. Oczywiście nie zapominajcie także o tym, że czas studiów to również świetna zabawa, kontakty międzyludzkie, wspomnienia na całe życie. Pielęgnujcie je – dodał.

Wybitni goście

Inaugurację zaszczycili swoją obecnością wyjątkowi goście, którzy wygłosili inspirujące przemówienia, motywujące studentów do stawiania sobie ambitnych celów. Znaleźli się wśród nich Senator RP Andrzej Pająk; Poseł na Sejm dr hab. Paweł Kowal, prof. PAN; Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita; prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke; Starosta Suski Józef Bałos; Burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław Lichosyt; Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala oraz Wiceprezes Zarządu FIDELTRONIK Poland sp. z o.o. Zenon Adamek. Uroczystość wieńczył wykład inauguracyjny, który wygłosił dr hab. inż. Radosław Klimek, prof. AGH. Prelekcja pod tytułem „Modele językowe w sztucznej inteligencji” spotkała się z wielkim uznaniem i zainteresowaniem. Prof. Klimek podkreślił, że rozwój SI wprowadza nas do nowej rzeczywistości, w której maszyny mogą rozumieć i generować tekst w sposób bardziej ludzki niż kiedykolwiek wcześniej. Modelowanie języka przy użyciu głębokich sieci neuronowych i technik uczenia maszynowego otwiera nowe możliwości, ale także niesie z sobą wyzwania związane z etyką, prywatnością i bezpieczeństwem danych.

Wszystkim gościom uroczystości dziękujemy za obecność, a studentom życzymy udanego, nowego roku akademickiego!