ROZDANIE DYPLOMÓW I SPOTKANIE OPŁATKOWE 2015

Ostatnie w tym roku spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSTiE odbyło się 14 grudnia 2015 r. i miało bardzo uroczystą oprawę. Uczestniczyli w nim seniorzy, przedstawiciele władz uczelni oraz pracownicy zaangażowani w organizację UTW.

Kanclerz Maria Grzechynka wręczyła dyplomy wszystkim uczestnikom kończącym I cykl kształcenia, który rozpoczął się przed dwoma laty, w styczniu 2014 roku. Liczne grono słuchaczy otrzymało świadectwa potwierdzające udział w zajęciach i zakończenie 2-letniej edukacji. Były gratulacje, podsumowania, wspólne zdjęcia i plany na przyszłość.

Pani Kanclerz przypomniała, że dla seniorów zorganizowano w tym okresie ponad 20 wykładów, które poprowadzili znakomici prelegenci, znawcy tematu, fachowcy w swoich dziedzinach i prawdziwi pasjonaci. Podkreśliła, iż uczestniczący w tych spotkaniach seniorzy wykazali się dużym zainteresowaniem, a do prowadzących kierowano wiele pytań, co świadczyło o tym, iż zaproponowane tematy spełniły oczekiwania uczestników i organizatorów. W ramach UTW odbyły się też wycieczki, np. do Babiogórskiego Parku Narodowego, ekologicznej pasieki oraz na targi bożonarodzeniowe do Wiednia. Chętni mogli uczestniczyć w zajęciach komputerowych, zajęciach języka angielskiego czy nornic walking.

Drugą część spotkania wypełniła projekcja filmu o św. Andrzeju Boboli, poprzedzona wprowadzeniem, które wygłosił ks. Piotr Dzierżak z zakonu saletynów. Premierowy pokaz filmu „Niezłomny Patron Polski”, w którym można zobaczyć wstrząsające fabularyzowane sceny męczeństwa zakonnika, a także współczesne świadectwa osób, które doświadczyły łask za jego wstawiennictwem, odbył się 18 czerwca w Krakowie. Obraz wyreżyserowały Edyta Szostek i Agnieszka Pers, natomiast jego producentem jest wydawnictwo La Salette Księży Misjonarzy Saletynów. Andrzej Bobola, jeden z pięciu głównych patronów Polski, był 49 jezuitą zamordowanym w XVII w. na wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej. Jego objawienie dominikaninowi o. Alojzemu Korzeniewskiemu w 1702 r. stało się początkiem wielkiego kultu, którym jest otaczany do dziś.

Po projekcji rozpoczęła się wigilia. Wzruszający moment łamania się opłatkiem, składania życzeń i wspólnego kolędowania zamknęła prezentacja multimedialna, na której utrwalono najważniejsze wydarzenia UTW. Magiczny klimat bliskich już Świąt sprzyjał refleksjom, wspomnieniom i rozmowom. Seniorzy, pewni, że kolejne propozycje skierowane do nich będą równie atrakcyjne, żegnali się tradycyjnym: Do siego roku!