1

DO SOMALII, SUDANU, SYRII, NEPALU I NA UKRAINĘ… Z PAH.PIERWSZY WYKŁAD UTW PO WAKACYJNEJ PRZERWIE

Ta inicjatywa, która zrodziła się trzy lata temu, powiodła się przede wszystkim dzięki Państwu, osobom, które są aktywne i otwarte na szeroko pojętą działalność edukacyjną – powiedziała kanclerz Maria Grzechynka na pierwszym powakacyjnym spotkaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Witając wszystkich słuchaczy, podkreśliła, że oferta UTW jest odpowiedzią na potrzeby seniorów. Głównym akcentem spotkania były idee Polskiej Akcji Humanitarnej, która bez wątpienia czyni świat lepszym; promuje wartości humanitarne, a pomaga nawet wtedy, gdy cierpiący o tę pomoc nie proszą. Mówił o tym Michał Serwiński – kierownik krakowskiego biura fundacji założonej blisko ćwierć wieku temu przez Janinę Ochojską. Prelekcja pn. „Bo najważniejszy jest człowiek. Historia i obecne działania PAH” umożliwiła uzyskanie informacji z pierwszej ręki o tej polskiej organizacji znanej w całym świecie.

2

Co sześć sekund z powodu głodu umiera na naszej planecie jedno dziecko. Jedzenia brakuje co siódmemu człowiekowi na Ziemi, a stan ten, zamiast się polepszać, stale się pogarsza. Wciąż 663 milionów ludzi korzysta z niebezpiecznych źródeł wody, narażając się na wiele chorób, a czasami nawet śmierć. Szacuje się, że 776 milionów dorosłych (czyli 16% wszystkich osób dorosłych na świecie) jest niepiśmiennych, a 75 milionów dzieci w wieku szkolnym nie uczęszcza do szkoły podstawowej. Tym problemom stawia czoła Polska Akcja Humanitarna, która niesie pomoc w m.in. w Somalii, Sudanie Południowym, Syrii, Nepalu i na Ukrainie. Zapewnia dostęp do czystej, bezpiecznej wody oraz odpowiednich warunków sanitarnych. Pomaga uchodźcom, repatriantom i migrantom, a w najbiedniejszych, zniszczonych wojną lub klęskami żywiołowymi krajach świata realizuje 3projekty, które umożliwiają ludziom dostęp do edukacji. Z każdych 10 zł, które wpływają na konto fundacji,bezpośrednio na potrzeby konkretnego człowieka przeznacza się 9 zł . Osobnym filarem działalności fundacji jest edukacja społeczeństwa polskiego. Jej celem jest przekazywanie wiedzy na temat tego, czym jest mądre pomaganie, co nas łączy z ludźmi na różnych kontynentach oraz jakie jest nasze miejsce i rola w łańcuchu globalnych współzależności.
 
Czy pomaganie jest czymś, czego trzeba się nauczyć? Czy każdy może pomagać?  Okazuje się, że okres jesieni życia nie zwalnia z pracy nad sobą i podejmowania nowych wyzwań, ale nie zwalnia również z pomagania potrzebującym. Pomaganie paradoksalnie dodaje sił, sprawia ogromną radość i jest źródłem satysfakcji. Pomagając, ma się poczucie, że jest się

4

potrzebnym. Prelegent przekonywał, że każdy może się włączyć w tę pomoc, a swój ciekawy wykład wzbogacił filmami i zdjęciami z licznych akcji humanitarnych fundacji prowadzonych w najdalszych zakątkach świata.

 
Słuchacze UTW po raz kolejny mogli przekonać się, że człowiek jest spełniony i szczęśliwy tylko wtedy, kiedy interesuje się potrzebami  innych i niesie im konkretną pomoc. Rozstawali się w przekonaniu, że działalność PAH może być przykładem dla seniorów, którzy chcą na pomagać na miarę swoich środków albo wyjść z inicjatywą wolontariatu w swoim środowisku.
 
 
 
abcd