INNI TO TAKŻE MY – RED. WALDEMAR JANDA

24 listopada 2016 r. Uniwersytet II Wieku WSTiE gościł red. Waldemara Jandę, znakomitego dziennikarza i reżysera telewizyjnego, dokumentalistę z wykładem „Inni to także my”. Licznie zebrani słuchacze UTW z zainteresowaniem wysłuchali wykładu dotyczącego mniejszości etnicznych, w szczególności polskich Tatarów, żyjących na Białostocczyźnie. Obejrzeli również fragmenty filmów telewizyjnych z cyklu „U siebie” oraz „Etniczne Klimaty”.

Waldemar Janda jest absolwentem m. in. Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, autorem telewizyjnych widowisk poetycko-muzycznych, filmów dokumentalnych o polskich artystach, producentem koncertów i widowisk artystycznych. To również autor kilkudziesięciu filmów dokumentalnych i programów poświęconych tematyce mniejszości narodowych i grup etnicznych. Od 1982 roku związany z TVP S.A. Oddział w Krakowie. W latach 1994-1995 zastępca redaktora naczelnego Ośrodka TVP w Krakowie, a w latach 1996-1999 zastępca dyrektora Oddziału TVP S.A. w Krakowie. Wykładowca akademicki z zakresu dziennikarstwa i realizacji telewizyjnej. Uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury za pracę społeczną dla Miasta Krakowa (1976), nagrodą Ministra Nauki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego (1976), Wydziału Kultury UM Krakowa za działalność kulturalną (1976, 1978), nagrodami Prezesa TVP S.A. (1996, 1997, 1998, 2001, 2003). W 2000 roku otrzymał nagrodę australijskiej Fundacji Popierania Niezależnej Kultury w Polsce POLCUL za programy i festiwal U siebie, oraz nagrodę specjalną za propagowanie dialogu międzykulturowego w programie Etniczne Klimaty podczas VIII Międzynarodowych Dni Filmu Dokumentalnego Rozstaje Europy w Lublinie (2007). Wielokrotnie wyróżniany w Polsce i za granicą, m.in. otrzymał wyróżnienie Komisji ds. Walki z Rasizmem i Nietolerancją Rady Europy za programy i festiwal U siebie, poświęcone mniejszościom narodowym (2000) oraz wyróżnienie za program Etniczne Klimaty na przeglądzie programów telewizji regionalnych Grupy Wyszehradzkiej w Ostrawie (2003). W czasie pracy w telewizji zrealizował wiele filmów dokumentalnych i reportaży. Autor scenariuszy, redaktor widowisk muzycznych. Współautor koncepcji programu mniejszości narodowych i grup etnicznych U siebie – At home. Autor, redaktor i realizator programu dla mniejszości narodowych i grup etnicznych Etniczne Klimaty.