FENOMEN SZOPKI KRAKOWSKIEJ – „ZŁOTA LEGENDA” KRAKOWA. 

Gościem Uniwersytetu III Wieku WSTiE  w tym wyjątkowym, przedświątecznym czasie, była Małgorzata Niechaj – historyk, muzealnik, kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, kierownik Oddziału Celestat (Dzieje Krakowskiego Bractwa Kurkowego i Obronności Miejskiej); badacz dziejów Krakowa i regionu, regionalista; autorka licznych publikacji z dziejów Krakowa, Krowodrzy i regionu; przewodnik miejski po Krakowie. 19 grudnia licznie zebrani słuchacze UTW wysłuchali niezwykłego interesującego wykładu połączonego z prezentacją: Fenomen szopki krakowskiej – złota legenda Krakowa.

Szopka krakowska jest zjawiskiem wyjątkowym w skali światowej. Jej fenomen zrodził się w Krakowie – mieście wspaniałych zabytków architektonicznych. Nigdzie indziej na świecie nie wykonuje się szopek w takiej formie , tj. budowli upamiętniających narodzenie Chrystusa , nawiązujących do zabytkowej architektury Krakowa.  Forma szopki ukształtowała się w XIX wieku, w środowisku krakowskich murarzy. Budowanie przenośnego teatrzyku lalkowego, ze Świętą Rodziną, w formie wieżowego budyneczku przypominającego architekturę starego Krakowa, było bardzo popularne do I wojny światowej. W  1937 r. miłośnicy XIX-wiecznej tradycji zorganizowali I Konkurs Szopek Krakowskich. Od tego czasu, z przerwą w czasie okupacji, ta tradycja jest kontynuowana. Co roku, w pierwszy czwartek grudnia, wokół pomnika Adama Mickiewicza zbierają się autorzy szopek, aby pokazać swoje najnowsze prace. Towarzyszy im duże zainteresowanie krakowian i turystów,  obecne są  rodziny twórców oraz liczne ekipy telewizyjne. Zgłoszenia przyjmują pracownicy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Od wielu lat liczba zgłoszonych do konkursu prac  utrzymuje się na poziomie 120 do 160, w tym znaczną większość stanowią szopki wykonane przez dzieci i młodzież.  Przy dźwiękach południowego hejnału z wieży Kościoła Mariackiego szopkarze barwnym korowodem przenoszą swoje prace do siedziby Muzeum – Pałacu Krzysztofory, gdzie obraduje Jury Konkursu. W skład dostojnego gremium wchodzą: etnografowie, historycy sztuki, artyści plastycy, pracownicy Muzeum Historycznego i Muzeum Etnograficznego. Konkurs Szopek Krakowskich jest otwarty, udział w nim mogą wziąć wszyscy bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania.

Po wykładzie rozpoczęła się wieczerza wigilijna słuchaczy UTW. Najpierw były życzenia, łamanie się opłatkiem i wzruszenie, a potem posiłek przy  tradycyjnych potrawach wigilijnych i wspominanie kolejnego roku UTW, czemu towarzyszył pokaz zdjęć z zajęć i wyjazdów. Wieczór zakończyło śpiewanie kolęd. Do zobaczenia w Nowym Roku!