ORGANIZMY MODYFIKOWANE GENETYCZNIE A NASZE ZDROWIE

Organizmy modyfikowane genetycznie to organizmy, których został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych (lub zmiany istniejących) cech fizjologicznych. Inżynieria genetyczna umożliwia wyizolowanie i namnożenie dowolnego genu z dowolnego organizmu i za pomocą rozmaitych metod wprowadzenia go do genomu modyfikowanego organizmu.
Modyfikacje genetyczne wzbudzają ogromne kontrowersje w związku z uwolnieniem GMO do środowiska i obawą, że organizmy GM mogą się rozprzestrzenić w sposób niekontrolowany. Czy spożywanie produktów modyfikowanych może zagrażać naszemu zdrowiu i życiu? Temat podjęła mgr inż. Zofia Miśkiewicz, członek Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO oraz Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA), która 19 maja wygłosiła wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zwolennicy modyfikacji, a w istocie manipulacji genetycznej twierdzą, jakoby organizmy te dawały wyższe plony, a zużycie środków ochrony roślin było mniejsze. Tymczasem nie jest to prawda – szacuje się, że zużycie herbicydów wzrosło kilkunastokrotnie. Natomiast wzrost plonów zanotowany w ostatnich dekadach spowodowany jest głównie stosowaniem oraz udoskonalaniem konwencjonalnych metod upraw. Kolejny argument to złudne przekonanie, iż dzięki GMO zostanie zlikwidowany głód w krajach rozwijających się. Jest to również fałsz – mówiła Zofia Miśkiewicz – ponieważ głównym celem lobby GMO jest zwiększenie zysków, a większość produkowanej soi czy kukurydzy GM przeznaczana jest na  paszę dla zwierząt. Padł przykład tzw. ,,złotego ryżu”, dzięki któremu zlikwidujemy tzw. ślepotę zmierzchową, na którą zapadają dzieci w krajach trzeciego świata z uwagi na brak witaminy A. Czy jest on potrzebny, skoro temu schorzeniu można zapobiegać w inny, tańszy i bezpieczny sposób? Bezpodstawne jest zatem wprowadzanie roślin GMO do takich celów. Badacze wyliczyli, że aby pokryć zapotrzebowanie na witaminę A powstałą z karotenów powstałych w roślinie zmodyfikowanej, należałoby zjeść dziennie 3 kg takiego ryżu.
Firmy zainteresowane produkcją żywności genetycznie modyfikowanej podają argumenty, iż powszechne w populacji amerykańskiej spożywanie takich produktów nie powoduje skutków negatywnych o charakterze chorób cywilizacyjnych. Z kolei ruchy ekologiczne alarmują, że występowanie takich zjawisk, jak otyłość czy schorzenia alergiczne oraz wiele rodzajów nowotworów, są ściśle związane ze spożyciem produktów modyfikowanych.
Zmiany w genotypie organizmu mogą być nieodwracalne, przez co nie jesteśmy w stanie zapobiec skutkom tego typu eksperymentów. Krzyżowanie ze sobą odmian roślin było znane od lat. Jednak nigdy wcześniej ludzie nie łączyli ze sobą organizmów innych gatunków. GMO to nie tylko nieprzewidywalne konsekwencje, ale także poważne wątpliwości natury etycznej – podsumowała pani Zofia Miśkiewicz. Słuchacze z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu i wyrazili chęć pogłębienia swojej wiedzy w zakresie ekologii.