UCZELNIA AMBITNYCH STUDENTÓW – WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI
I EKOLOGII ZAINAUGUROWAŁA NOWY ROK AKADEMICKI

Już po raz dziewiętnasty radosna pieśń „Gaudeamus” zabrzmiała w Sali Rycerskiej suskiego zamku – siedzibie Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii. Inaugurację, która odbyła się 5 października 2019 roku, tradycyjnie poprzedziła msza w kościele parafialnym. Licznie przybyli na uroczystość goście – przedstawiciele władz RP, województwa małopolskiego i powiatu suskiego, włodarze miasta, przedstawiciele środowisk naukowych i organizacji branżowych, goście z kraju i zagranicy, absolwenci WSTiE – obejrzeli na dziedzińcu fotograficzną ekspozycję pokazującą najważniejsze wydarzenia z życia uczelni. Współpraca międzynarodowa, projekty zagraniczne, konferencje naukowe, projekty biznesowe, ścieżki kariery studentów, wolontariat, osiągnięcia sportowe – to tylko wycinek wszechstronnych działań suskiej Alma Mater.

Rektor prof. WSTiE Marek Łabaj przypomniał najważniejsze sukcesy i inicjatywy uczelni, które są realizowane w oparciu o potencjał środowiska akademickiego; zarówno kadrę, jak i studentów. Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji dr Bartłomiej Walas ujawnił odebrany dzień wcześniej raport Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która prowadziła kontrolę w WSTiE w maju i czerwcu. Z dumą podkreślił, że otrzymana ocena celująca najlepiej opisuje jakość kształcenia. Uczelnia śledzi trendy w turystyce i reaguje na nie, tworząc – we współpracy z biznesem – możliwości jeszcze lepszego przygotowania zawodowego.

Kolejny rok z rzędu uczelnię doceniła również kapituła rankingu branżowego, przyznając WSTiE I miejsce w Polsce w obszarze kształcenia praktycznego. Podmiotowe traktowanie studentów odbywa się poprzez budowanie nowoczesnych programów studiów, które są odpowiedzią na dynamiczne zmiany rynku oraz indywidualną ścieżkę kształcenia. Uczelnia, jako ekspert w wielu dziedzinach, jest aktywna w obszarze badań, organizuje konferencje naukowe, realizuje innowacyjne projekty krajowe i międzynarodowe, uruchamia nowe specjalności i studia podyplomowe dla nauczycieli.

Kanclerz Maria Grzechynka podziękowała wszystkim współtworzącym dorobek WSTiE, a szczególnie władzom miasta i powiatu. Podkreśliła, że uczelnia współpracuje z wieloma instytucjami, reprezentującymi różne gałęzie gospodarki, państwowe i prywatne: m.in. z NBP, Małopolskim Kuratorium Oświaty, POT, MOT, PIT, Parkami Narodowymi, Izbą Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, biznesem turystycznym i informatycznym, w tym liderem rynku światowego firmą Fideltronik, z którą realizowany jest innowacyjny projekt – studia sponsorowane przez pracodawcę. WSTiE należy również do Klastra Zrównoważona Infrastruktura, który składa się z podmiotów specjalizujących się w dziedzinie nauki i biznesu tj. UJ, AGH, ale też Ennergylandia. Wspólne działania członków klastra wpływają na rozwój przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i wspieranie innowacyjności, a także stymulują kooperację zrzeszonych firm i instytucji. Jednym z partnerów uczelni jest Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobowego, z którą realizowany jest ogólnopolski konkurs „Plan na start” przeznaczony dla studentów z pomysłami na własny biznes. Student II roku WSTiE został jednym z laureatów tegorocznej edycji konkursu i otrzymał dofinansowanie na realizację własnego planu biznesowego.

WSTiE – w ramach Partnerstwa Strategicznego – współpracuje z 28 uczelniami z różnych krajów Europy i świata, m.in.: ze Słowacji, z Węgier, Czech, Litwy, Gruzji, Serbii oraz USA, ze Szwecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Niemiec czy Chiny. Z samą Ukrainą umowy o współpracy dotyczą 8 uniwersytetów. Z tej współpracy skorzystali przede wszystkim studenci, którzy odbywali część studiów na partnerskich uczelniach – na Sycylii we Włoszech i na Węgrzech, w ramach programu Study&Work wyjeżdżali na praktyki zagraniczne w takie miejsca, jak: Hiszpania, Malta, Irlandia, Anglia, Niemcy, Francja, Tunezja, Turcja, Egipt, Włochy, Grecja, Bułgaria, USA.

W ubiegłym roku, który upłynął pod hasłem 100-lecia Niepodległości Polski, niektóre działania WSTiE wpisały się w obchody tego jubileuszu. Były to dwie polsko-litewskie wymiany studenckie „Polak i Litwin braterstwo ponad podziałami” oraz „Rzeczy Obojga Narodów”. Absolwentka Wydziału Turystyki i Rekreacji znalazła się w gronie młodych ambasadorów promujących Polskę w świecie i uczestniczyła w rejsie dookoła świata na „Darze Młodzieży”. W czasie prawie rocznego rejsu statek odwiedził 22 porty w 18 państwach świata, w tym Panamę, gdzie odbywały się tegoroczne Światowe Dni Młodzieży.  Studenci WSTiE byli też obecni na Szczycie Klimatycznym ONZ – COP 24 w Katowicach, uczestnicząc w organizacji i obsłudze gości tego międzynarodowego, prestiżowego wydarzenia. Z kolei w ramach Programu Erasmus + Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk brali udział w polsko-hiszpańsko-węgiersko-czeskim „Programie akceleracji przedsiębiorczości dla młodzieży” w Hiszpanii, który miał motywować młodych ludzi w kierunku samozatrudnienia społecznego. Studenci angażują się w realizację indywidualnej ścieżki kariery, pomoc charytatywną w ośrodkach rehabilitacyjnych, szkołach, przedszkolach czy akcję honorowego krwiodawstwa.

Zwracając się do młodzieży, Kanclerz powiedziała: Wierzę, że chcecie mądrze wykorzystać czas spędzony w tych murach. Na początku edukacyjnej przygody niech towarzyszy wam radość oraz codzienna troska o wewnętrzną wolność, mądrość, otaczający świat i drugiego człowieka.

Burmistrz Stanisław Lichosyt podziękował za doskonałą 19-letnią współpracę, który to okres pokrywa się ze sprawowanym przez niego urzędem. Powitał wszystkich zarówno w mieście, jak i pięknie odrestaurowanym zamku, którego rewitalizacja niedawno się zakończyła i podziękował za promocję Suchej Beskidzkiej, której WSTiE jest wiernym ambasadorem.

Starosta Józef Bałos, który miał okazję uczestniczyć w akredytacji, w imieniu Rady Powiatu pogratulował uczelni sukcesów i jakości edukacji. Gratulacje złożyli także senator RP Andrzej Pająk oraz Filip Kaczyński – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim – absolwent Politologii WSTiE.

O roli uczelni w dokonujących się zmianach akademickiej rzeczywistości i znaczeniu międzynarodowej współpracy mówili rektorzy i wykładowcy uczelni partnerskich z Węgier, Słowacji i Ukrainy. Podkreślali rolę WSTiE jako znaczącego partnera, który daje przykład aktywnej działalności na wielu polach i dzieli się z innymi twórczymi pomysłami.

Wśród przemawiających nie mogło zabraknąć głosów młodych ludzi. Reprezentująca samorząd studencki Sabina Burczak zaprosiła do aktywności zwłaszcza studentów I roku. Podkreśliła, że uczelnia stawia na indywidualny rozwój studentów, czemu sprzyja kameralna atmosfera, szeroki wachlarz dodatkowych możliwości edukacyjnych i szans rozwoju.

Z takiej oferty skorzystała przedstawicielka studentów z zagranicy – Julia Kucyk – która podziękowała za szanse praktykowania u najlepszych pracodawców: w Hiszpanii, Francji, Grecji, Krakowie i na Węgrzech, gdzie zdobywała doświadczenie zawodowe od podstawowych stanowisk aż do zarządzania, poznając kolejne szczeble kariery w hotelarstwie.

O tym, że uczelnia pomaga spełniać marzenia, mówiła też absolwentka Magdalena Kmita-Kosek, posiadająca 7-letnie doświadczenie managerskie, obecnie pracująca w 5-gwiazdkowym hotelu w centrum Krakowa. Stwierdziła, że jej szybki awans był możliwy dzięki ogromnemu doświadczeniu, jakie w krótkim czasie zdobyła, studiując w WSTiE. Praktyki zawodowe w Grecji i na Majorce, część studiów realizowana na Węgrzech, staż w Parlamencie Europejskim – to był kapitał, który zaprocentował, o czym wkrótce będą mogli przekonać się studenci studiów magisterskich, z którymi pani Magdalena spotka się już jako nauczyciel akademicki.

Wykład inauguracyjny „Aparat kultury fizycznej i turystyki w faszystowskich Włoszech: główne instytucje, ich rola i działalność” wygłosiła dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas, a o oprawę muzyczną zadbał chór „Cantabile” pod kierownictwem artystycznym pani Agnieszki Bernackiej.

{gallery}inauguracja2019{/gallery}