TRENER KADR SEKTORA TURYSTYCZNEGO – MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W WSTIE

Powstanie międzynarodowego konsorcjum, prowadzenie badań dotyczących kompetencji wśród trenerów i edukatorów branży HORECA, a także opracowanie standardów kompetencji – to główne etapy prestiżowego przedsięwzięcia, którego liderem była Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii.Po latach intensywnej pracy ekspertów, specjalistów i naukowców nadszedł czas podsumowania i zaprezentowania rezultatów. Dnia 28 października 2019 r. odbyła się konferencja naukowa wieńczącą projekt „Trener kadr sektora turystycznego”.O tym, że kilkuletni program zakończył się sukcesem, mówili prelegenci i zaproszeni goście – przedstawiciele świata nauki i biznesu z Wielkiej Brytanii, Węgier i Polski.

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii stawia na umiędzynarodowienie, ciągły rozwój i podnoszenie jakości kształcenia, dlatego realizuje projekty w ramach różnych programów i źródeł finansowania. W ostatnich latach jednym z wiodących był projekt partnerski Erasmus + Model kompetencji trenera branży HORECA, pt. „Trener kadr sektora turystycznego”. W skład konsorcjum weszło trzech partnerów z trzech krajów europejskich, w tym z Węgier Agencja Koordynująca Rozwój Regionu Jeziora Balaton w Siófok (Lake Balaton Development CoordinationAgency– LBDCA)oraz UK SPOT Ltd. Bradford z Wielkiej Brytanii.Celem projektu było zwiększenie dostępu do uczenia się przez całe życie osób dorosłych pracujących w sektorze HORECA (hotelarstwo i gastronomia) poprzez opracowanie i wdrożenie nowatorskiego modelu zdobywania wiedzy.

Podczas konferencji podsumowującej projekt partnerzy omawiali efekty szkolenia trenerów zawodowych, trendy dotyczące tego sektora gospodarki, a także wyniki testowania wypracowanych rozwiązań. O przebiegu współpracy z partnerami z zagranicy, czerpaniu z ich doświadczeń oraz wypracowaniu najlepszych praktyk, narzędzi i metodyk działania mówił dr Marek Nocoń, dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Wyniki badań dotyczące oczekiwanych, posiadanych i brakujących kompetencji wśród trenerów i edukatorów branży HORECA w Polsce, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech przedstawiła Magdalena Stusińskaz UKSPOT LtdBradford. Z kolei dr Bartłomiej Walas, dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji, przybliżył uwarunkowania kształcenia edukatorów dla rynku HORECA. Opracowanie standardów kompetencji trenera VET wraz przygotowaniem platformy edukacyjnej omówiła Ewa Witkowska z Anglii, która dokonała również jej prezentacji.

Eksperci i zaproszeni goście, w tym dr hab. Sandor Nemethyz Węgier, Karina Chlebda z Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach oraz Andrzej Przeniosło, dyrektor zarządzający Hotelu Nosselia,wzięli też udział w panelu dyskusyjnym na temat przyszłości kształcenia zawodowego pracowników dynamicznie rozwijającej się branży hotelarskiej i gastronomicznej.

{gallery}horeca{/gallery}