NAGRODA

ODZNACZENIE MINISTRA ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI 2018

Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii, która wiedzie prym wśród najlepszych uczelni kształcących kadry dla branży turystycznej, tworzą wspaniali ludzie o ogromnych zasługach dla rozwoju turystyki w naszym regionie. To m.in. o nich mówił dyrektor Małopolskiej Organizacji Turystycznej: „Uśmiechnięci, pomysłowi, ambitni, pozytywnie zakręceni. Mają charyzmę i wiedzę. Bez nich nie byłoby tych kilkunastu milionów turystów odwiedzających nasz region”. Przedstawiciele władz WSTiE oraz kadry akademickiej uczestniczyli w dniu 5 października 2018 r. w Grand Prix 19. edycji plebiscytu „Wielkie odkrywanie Małopolski”, gdzie odebrali prestiżowe wyróżnienia. Plebiscyt organizowany jest przez „Gazetę Krakowską”, Radio Kraków, krakowski oddział Telewizji Polskiej, Urząd Marszałkowski i Małopolską Organizację Turystyczną. Patronat nad tym wydarzeniem sprawował Marek Krupa, Marszałek Województwa.

Kanclerz WSTiE Maria Grzechynka odebrała dyplom za wkład w rozwój i promocję turystyki w województwie małopolskim, a Marek Durmała, nauczyciel akademicki z naszej uczelni, odznakę honorową Ministra Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Turystyki”. Odznaczenie, które wręczył Leszek Zegzda, członek zarządu Województwa Małopolskiego i prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, jest nadawane w uznaniu zasług dla rozwoju polskiej turystyki i umacnianie współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. MSiT oraz władze naszego regionu kolejny raz doceniły zaangażowanie uczelni w kształcenie profesjonalnej kadry dla sektora tej branży, promowanie walorów turystycznych regionu i kraju, udział w ważnych projektach naukowo-badawczych oraz współpracę z biznesem turystycznym w Polsce i na świecie.

Prestiżowe ministerialne wyróżnienie na progu nowego roku akademickiego jest powodem do dumy, ale jednocześnie zobowiązuje do kontynuowania pracy. Nasza uczelnia nie boi się podejmowania nowych wyzwań, gdyż wielokrotnie udowodniła, że ciekawe inicjatywy to jej duży atut.