...

Klasy hotelarstwa i agrobiznesu pod opieką WSTiE

 

 

 

Nasza Uczelnia objęła patronatem klasy: technik hotelarstwa i technik agrobiznesu w Zespole Szkół – Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, odpowiadając na propozycję Starosty Powiatu Krakowskiego oraz Dyrekcji Szkoły. WSTiE chce w ten sposób współdziałać w promowaniu kierunków kształcenia związanych z turystyką i agrobiznesem, widząc w nich szansę na rozwój całego regionu. ZSRCKU w Czernichowie to szkoła o 140 – letniej tradycji. Wśród jej absolwentów są znane osobistości ze świata nauki i polityki, m. in. prof. dr hab. Janusz Żmija – rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w latach 2005-2008 oraz eurodeputowany Bogdan Pęk.