WSTIE PONOWNIE NUMEREM 1 W RANKINGACH!

„Wiadomości Turystyczne”, najbardziej prestiżowe pismo branżowe, po raz kolejny wzięło pod lupę polskie uczelnie kształcące na kierunkach turystycznych. WSTIE okazała się bezkonkurencyjna i znalazła się na najwyższym miejscu podium w kategorii „Profil praktyczny”.

Ten niewątpliwy sukces i ogromne wyróżnienie WSTiE zawdzięcza innowacyjnemu podejściu do nauki, którego celem jest dostarczenie studentom pakietu umiejętności pozwalających na podjęcie pracy już w trakcie studiów lub tuż po obronie dyplomu. Jesteśmy zaszczyceni wyróżnieniem i cieszymy się, że doceniono nasz autorski program praktyczny, który tworzymy we współpracy z ekspertami-praktykami. Staramy się przewidywać i wyprzedzać trendy, bo tylko w ten sposób mamy szansę przygotować studentów do zawodowych wyzwań– tłumaczy dr Bartłomiej Walas, Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji WSTiE.

Autorzy rankingu docenili jednak nie tylko praktyczny program oraz kadrę, składającą się niemal wyłącznie z najwybitniejszych wykładowców-praktyków, ale także możliwość realnej weryfikacji nabytych umiejętności. Będąc członkiem globalnej sieci partnerstw, nasza uczelnia oferuje studentom staże i praktyki w renomowanych hotelach, co dodatkowo pomaga im budować CV oraz wysunąć się na pozycję lidera w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Jak pokazują ostatnie sukcesy uczelni i pierwsza pozycja w rankingu, jest to podejście idealnie wpisujące się w najnowsze trendy. Młodzież jest coraz bardziej wymagająca i świadomie wybiera studia – przekonuje Maria Grzechynka, Kanclerz WSTiE. Młodzi ludzie myślą perspektywicznie, szukają szans rozwoju, chcą stawiać sobie ambitne cele. Fakt, iż WSTiE coraz częściej jest ich pierwszym wyborem, jest dla nas dodatkowym powodem do dumy i dowodem na to, że praktyka faktycznie czyni mistrza.

Więcej informacji na temat rankingu można znaleźć w majowym wydaniu „Wiadomości Turystycznych”: http://bit.do/eRKix