WSTIE PONOWNIE W GRONIE NAJLEPSZYCH

Miło nam poinformować, iż nasza Alma Mater, która od kilku lat niezmiennie znajduje się w gronie liderów rankingu szkół wyższych o profilu praktycznym, utrzymała wysoką pozycję! W roku 2017 ponownie znalazła się na podium, w drużynie najlepszych uczelni kształcących kadry dla turystyki. Tegoroczny ranking potwierdził, że konsekwentna dbałość o jakość kształcenia jest doceniana w środowisku naukowym i turystycznym.

WSTiE to wiarygodna marka edukacyjna
Prowadzony przez kilka ostatnich lat ranking jest odzwierciedleniem jakości kształcenia na kierunkach turystycznych w szkołach wyższych w Polsce. Wyróżnienie jest tym bardziej cenne, że przyznane zostało głosami członków Kapituły Rankingu złożonej z wybitnych przedstawicieli środowiska akademickiego. Po raz kolejny Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii znalazła się wśród najlepszych uczelni o profilu praktycznym w Polsce – kształcących kadry dla turystyki. Od lat w procesie edukacji WSTiE stawia na zdobywanie przez studentów praktycznych umiejętności. Upraktycznienie nie oznacza jednak spłycenia procesu kształcenia, lecz przede wszystkim wyposażenie studiujących w rzetelną wiedzę stosowaną i szerokie umiejętności praktyczne.

Nauka na miarę czasów – kluczem do kariery
Zdaniem autorów rankingu sposób, w jaki uczelnie przygotowują swoich studentów do przyszłej pracy w zawodzie, jest jednym z najważniejszych wyznaczników ich wartości. Nasza uczelnia od lat zwycięża w kategorii szkół oferujących najlepsze przygotowanie zawodowe. Jest to konsekwencja prowadzenia zintegrowanego systemu nauczania w obszarze turystyki. Studia w WSTiE to studia praktyczne, reagujące na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Są zgodne z modelem kształcenia myślących praktyków. Wszyscy studenci mają szansę na zdobycie praktycznej wiedzy. Dzięki współpracy władz uczelni z instytucjami oraz pracodawcami na całym świecie, studenci odbywają praktyki m.in. w USA, Grecji (Kos, Kreta, Rodos, Zakhyntos, Wschodni Peloponez), Hiszpanii (Majorka i Wyspy Kanaryjskie – Gran Canaria i La Palma), we Włoszech, w Niemczech, Anglii i Irlandii. Dla najlepszych zagwarantowane są staże w Parlamencie Europejskim i Stanach Zjednoczonych. Doskonalenie języka oraz zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych stanowią istotny krok w ich dalszej karierze. Eksperci wskazują, że edukacja praktyczna jest kluczem do zawodowego sukcesu. Kolejny ogólnopolski ranking potwierdził, iż WSTiE to ogromne możliwości, a praktyczna wiedza warta jest więcej niż myślisz.