Uczelnia funduje najlepszym indeksy. Bezpłatny rok studiów w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii

01.02.2006

Uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych rywalizowali o bezpłatny rok studiów w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Wzięli udział w dwóch konkursach przeprowadzonych przez suską uczelnię, tematycznie związanych z kierunkami kształcenia w WSTiE, czyli informatyką i turystyką. Uczestnicy konkursów zostali wyłonieni w drodze eliminacji. Pierwszy etap odbył się w siedzibach szkół, gdzie mieli do rozwiązania test. A następnie najlepsi zakwalifikowali się do udziału w finale, przeprowadzonym już w siedzibie szkoły. Mieli 3 godziny na rozwiązanie i wykonanie części zadaniowej, opierającej się na wykazaniu umiejętnością praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy.

W przypadku konkursu pod hasłem „Idea społeczeństwa informacyjnego” prace oceniało jury w składzie: dr Radosław Klimek, przewodniczący oraz Mariusz Maziarz, przedstawiciel Kuratorium Oświaty i Ewa Kołodziejczyk, przedstawiciel WSTiE.

Pierwsze miejsce zdobył Piotr Ostrogórski z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skawinie, drugie Paweł Chmielecki z Zespołu Szkół Zawodowych w Mszanie Dolnej, a trzecie – Grzegorz Karpierz, również z Zespołu Szkół Zawodowych w Mszanie Dolnej.

Z kolei w konkursie „Znaczenie turystyki w rozwoju regionalnym”, który cieszył się dużym powodzeniem wśród klas maturalnych, wzięło udział 76 uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowało się po dwóch najlepszy z każdej szkoły, czyli 12 osób.

Prace konkursowe oceniała komisja w składzie dr Artur Kurek, przewodniczący jury, Mariusz Maziarz z Kuratorium Oświaty, Marek Durmała i Ewa Kołodziejczyk, przedstawiciele WSTiE.

Najwyższą ocenę uzyskał Krzysztof Zięba z Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących im S. Konarskiego w Oświęcimiu. Drugi wynik miała Alicja Kosman z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej, a trzecie – Andrzej Szkotak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Rutyny w Szczucinie.

Jak przekonali się laureaci, warto było pogłębić swoją wiedzę i wziąć udział w rywalizacji, również ze względu na nagrody.

Zdobywcy pierwszych miejsc mają już zapewniony indeks WSTiE wraz z opłaconym czesnym za pierwszy rok. Pozostali laureaci otrzymali wieże hi – fi i magnetofony.