Publikacja – Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne

Szanowni Państwo

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej wydała w 2008 roku publikację „Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne” pod redakcją naukową dra Piotra Cybuli i dra Jerzego Raciborskiego (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie).

 Jest to obszerny zbiór liczący 28 artykułów obejmujących problematykę prawnych zagadnień turystyki.

 pobierz formularz

Z uwagi na to, że przez wiele lat prawo w turystyce pozostawało na marginesie zainteresowań doktryny prawa, w dobie komercjalizacji usług turystycznych publikacja niewątpliwie znajdzie zainteresowanie.

Przez wiele lat prawo w turystyce pozostawało na marginesie zainteresowań doktryny prawa. „Zmiana systemu prawno-politycznego, wprowadzenie gospodarki rynkowej i proces dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego, spowodowały znaczne wzmożenie zainteresowania problematyką stosunków prawnych powstających na tle uprawiania turystyki” – czytamy we wstępie. W zamyśle autorów publikacja ma być przyczynkiem o dyskusji nad kierunkami zmian polskiego prawa w odniesieniu do turystyki.

Wydawca: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii

Wydanie: pierwsze

Format: 16,5 x 20,5 cm, oprawa miękka

Liczba stron: 398

ISBN: 978-83-926999-0-3

Cena: 38 zł

            W razie Państwa zainteresowania, prosimy o kontakt:

Anna Maria Oleksa

 e-mail szkola@wste.edu.pl, tel./fax 33 874 46 05