Laureaci małopolskiego konkursu wiedzy informatycznej i turystycznej

24 lutego 2010 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej  nastąpiło ostateczne rozstrzygnięcie V edycji Konkursu o indeks, którego celem było wyłonienie utalentowanych młodych ludzi, odznaczających się twórczym podejściem do przyszłych studiów i życia zawodowego. Uczniowie ostatnich klas szkół średnich walczyli o wiele cennych nagród rzeczowych, ale przede wszystkim o indeks WSTiE, a więc zapewnienie sobie miejsca wśród studentów jeszcze przed egzaminami maturalnymi i rozpoczęciem rekrutacji!

 

Konkurs o indeks otwiera perspektywy studiów w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii bez procedury rekrutacyjnej. Do pierwszego etapu rywalizacji przygotowują się więc maturzyści wszystkich typów szkół średnich z całego województwa, gdyż konkurs organizowany jest pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Młodzież może popisać się wiedzą z zakresu informatyki, turystyki i geografii. Każdy ma szansę na bezpłatne studia na wybranym kierunku Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii oraz cenne nagrody rzeczowe.

Konkurs „Idea społeczeństwa informacyjnego”, ogłoszony w ramach projektu „Informatyka otwiera drzwi jutra”, przebiegał w dwóch etapach . Do ścisłego finału zakwalifikowało się 29 uczestników  reprezentujących 11 różnych szkół:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku

IV Liceum Ogólnokształcące im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Limanowej

Zespół Szkół w Rabce Zdroju

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim

Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera  w Wadowicach

Zespół Szkół nr 2 w Wadowicach

Zespół Szkół im. prof. Jana Z. Włodka w Dąbrowicy

Zespół Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

Prace oceniało jury w składzie: dr Radosław Klimek (przewodniczący) – dziekan Wydziału Informatyki WSTiE, Mariusz Maziarz – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Marcin Kubasiak – przedstawiciel WSTiE.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Rafał Łagosz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku (opiekun Bożena Maksylewicz)

II miejsce – Andrzej Opiela z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej (opiekun Krzysztof Biskup)

III miejsce – Przemysław Cieślik z Zespołu Szkół w Rabce Zdroju (opiekun Wojciech Mierzwa)

Wyróżnienie w konkursie otrzymał Jakub Kaim z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej (opiekun  Jerzy Kogut)                                        

 

Konkurs „Znaczenie turystyki w rozwoju regionalnym”, ogłoszony w ramach projektu „Uwolnij wyobraźnię”, przebiegał w dwóch etapach, a do ścisłego finału zakwalifikowało się  31 uczestników  reprezentujących 14 różnych szkół.

 

Zespół Szkół im. prof. Jana Z. Włodka w Dąbrowicy

Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera  w Wadowicach

VII Liceum Ogólnokształcące im. Z. Nałkowskiej w Krakowie

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Suchej Beskidzkiej

IV Liceum Ogólnokształcące im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Limanowej

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej  w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zespół Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie

Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach

Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

 

Prace oceniało jury w składzie: dr Maciej Abram (przewodniczący) – wykładowca na Wydziale Turystyki i Rekreacji, Mariusz Maziarz (przedstawiciel Kuratorium Oświaty), Marek Durmała (przedstawiciel WSTiE),

Wyniki konkursu:

I miejsce – Anna Pietroń z Zespołu Szkół im. prof. Jana Z. Włodka w Dąbrowicy (opiekun Wojciech Pałka)

II miejsce – Sabina Miszczak z Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera  Wadowicach (opiekun Tomasz Skowron)

III miejsce – Anna Michalewska z VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie (opiekun Ewa Guzowska)

Wyróżnienie w konkursie otrzymali: Paweł Urban z Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera  w Wadowicach (opiekun Tomasz Skowron) oraz Maciej Ficek z Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Suchej Beskidzkiej (opiekunowie: Małgorzata Stanaszek i Iwona Głowicka).Dla zwycięzców WSTiE ufundowała stypendium na cały okres nauki, odpowiednio na kierunkach: informatyka, turystyka i rekreacja albo komunikacja społeczna. Pozostali laureaci otrzymali bezpłatny rok studiów na wybranym kierunku, a wszyscy – wartościowe nagrody rzeczowe. Organizatorzy konkursu wręczyli uczestnikom dyplomy oraz drobne upominki. Szczególne podziękowania odebrali opiekunowie młodzieży, którzy skutecznie motywowali swoich uczniów do pracy i samokształcenia.

 

Wizytator Mariusz Maziarz z Kuratorium Oświaty w Krakowie, podsumowując przebieg V edycji konkursu, wysoko ocenił jego poziom i organizację. Podkreślił, że uczestnicy zdobyli niezwykle cenne doświadczenie przed poważnym egzaminem, do którego przystąpią w maju.

 

Dziekan Wydziału Informatyki dr Radosław Klimek pochwalił młodzież za wysokie wyniki oraz zaciętą rywalizację, zwłaszcza w ostatnim etapie konkursu. Wyraził nadzieję, że coraz więcej absolwentów szkół średnich będzie wybierać ścisłe kierunki dalszego kształcenia, które zapewnią dobry zawód. Wskazał na informatykę jako dziedzinę szczególnie atrakcyjną i poszukiwaną na rynku pracy.

Kanclerz Maria Grzechynka przypomniała, że konkurs ma na celu promowanie ambitnych i uzdolnionych młodych ludzi, których pasją są nowoczesne technologie informatyczne oraz zagadnienia dotyczące współczesnej turystyki. Jednocześnie wyraziła nadzieję, iż zmagania konkursowe są dla wszystkich uczestników impulsem do kształtowania umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy. Osobne słowa uznania i gorące podziękowania skierowała do nauczycieli sprawujących opiekę merytoryczną i motywujących młodzież do pracy.

Organizatorzy konkursu serdecznie gratulują laureatom edycji 2009/10, natomiast przyszłorocznym uczestnikom życzą odwagi w podejmowaniu ważnych życiowych decyzji.

Więcej zdjęć <<kliknij>>