Ranking Wprost 2010

Tygodnik „Wprost” opublikował najnowszy ranking polskich szkół wyższych. W kategorii „uczelnie niepubliczne niebiznesowe” WSTiE znalazła się na czołowym miejscu, o czym zdecydowała łączna liczba punktów w kategoriach: kształcenie, misja i badania.

Zestawienie szkół wyższych tworzone jest od 17 lat. Każda z uczelni ocenianych w rankingu mogła zdobyć maksymalnie 100 punktów. Najważniejsze kryteria to: umiejętności dydaktyczne kadry, osiągnięcia, akredytacje kierunków, liczba studentów uczestniczących w wymianie międzynarodowej, liczba godzin języków obcych, a także zaplecze informatyczno-biblioteczne i zakres pomocy finansowej dla studentów.

Pod uwagę brane były również szanse kariery zawodowej absolwentów oraz prorynkowe i prorozwojowe działania WSTiE.