...

Wykłady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnychstudia: politologia, turystyka i rekreacja, informatyka, hotelarstwo – WSTIE

 

Wykłady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

 

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii jest organizatorem otwartych wykładów dla uczniów szkół ponagimnazjalnych. Głównym celem tego typu spotkań jest wsparcie absolwentów szkół średnich w wyborze właściwego kierunku studiów.

 

 

 

Kolejna propozycja WSTiE skierowana była do uczniów szkół średnich, zainteresowanych turystyką i hotelarstwem. W ostatnich dniach marca uczelnię odwiedziła kilkudziesięcioosobowa grupa uczniów i ich opiekunów z klas turystycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Rudzie Śląskiej. Po powitaniu przez panią kanclerz Marię Grzechynkę i kierownika Wydziału Turystyki i Rekreacji dra Krzysztofa Borkowskiego uczniowie wraz ze studentami wzięli udział w zajęciach realizowanych w formie warsztatów. Ich efektem było opracowanie produktu turystycznego – agrochaty. Wysłuchali również wykładu monograficznego dra Krzysztofa Borkowskiego „Zagrożenia cywilizacyjne a turystyka w przestrzeniach niezurbanizowanych”. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Suchej Beskidzkiej, zaś przewodnikami byli studenci turystyki i rekreacji.

 

 

 

Z kolei maturzyści z klasy hotelarskiej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Lubnia uczestniczyli w wykładzie dra Macieja Abrama „Ścieżka kariery w hotelarstwie”. Temat okazał się aktualny dla młodych ludzi, którzy zastanawiają się nad wyborem swojej przyszłej drogi zawodowej.

Spotkania takie to dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych niepowtarzalna okazja do nawiązania kontaktów ze starszymi kolegami, możliwość bliższego poznania uczelni, jej wykładowców, atmosfery i zawodowych perspektyw, których gwarancją jest właśnie WSTiE. Zanim jednak dołączą do społeczności studenckiej, muszą jeszcze zmierzyć się z egzaminem dojrzałości. Trzymamy kciuki!