UCZELNIA OTWARTA DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH

Wykłady otwarte dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych stały się tradycją Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii.

Wykładowcy WSTiE dzielą się swoją wiedzą – prowadzone przez nich zajęcia z turystyki, hotelarstwa lub informatyki mają różnorodną formę i dają możliwość bliższego zapoznania się z określonym obszarem wiedzy, specyfiką pracy w zawodzie oraz perspektywami na przyszłość. Uczelnia chce w ten sposób wspierać młodych ludzi w wyborze dalszego kierunku kształcenia. Nie brakuje szkół, które chcą korzystać z tej formy zajęć.

20 maja gościliśmy kilkudziesięciu uczniów XXXVI LO w Krakowie wraz z nauczycielami, którzy uczestniczyli w wykładzie pt.”Metodyka pracy pilota-przewodnika z grupą” prowadzonym przez dra Artura Kurka. Zajęcia miały nietypową formę: była to rzeczowa (i dowcipna!) analiza zarejestrowanego na filmach pilotażu studentów WSTiE przeprowadzonego w tym roku akademickim. Młodzi ludzie zostali wciągnięci w dyskusję i na żywo komentowali prezentowane sytuacje. Pilotowanie wycieczek okazało się dla nich na tyle fascynującym zajęciem, że po wykładzie wszyscy aktywnie uczestniczyli w warsztatach pilotażu. Na koniec było zwiedzanie miasta pod okiem doświadczonych studentów-pilotów.