Szanse dla utalentowanej młodzieży

Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talentyto hasło przyświeca projektowi „Diament” realizowanemu z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań programowych służących wspieraniu zdolności uczniów m. in. w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej. 

21 stycznia br. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii gościła uzdolnionych informatycznie uczniów ze szkół średnich powiatu suskiego wraz z opiekunem mgr inż. Moniką Niedzielą z Zespołu Szkół im. J. Tischnera w Wadowicach. Młodzi ludzie brali udział w laboratoriach prowadzonych przez mgr. inż. Konrada Matyasa, wykładowcę WSTiE. Tematem zajęć był system operacyjny LINUX.  Młodzi informatycy-pasjonaci zgodnie stwierdzili, że wysokie kompetencje wykładowcy oraz forma zajęć – laboratoria i ćwiczenia w sali akademickiej pozwalają im w sposób jasny i klarowny przyswoić wiedzę informatyczną. Zgłosili chęć udziału w tego typu zajęciach.

WSTiE od wielu lat aktywnie współpracuje z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych, która chce rozwijać swoje zainteresowania. U progu wyboru dalszej drogi kształcenia uczniowie mają wiele możliwości, aby poszerzyć wiedzę: mogą uczestniczyć w rozmaitych projektach edukacyjnych, dzielić się swoimi pasjami naukowymi z rówieśnikami czy startować w konkursach przedmiotowych.

Przypominamy: zbliża się konkurs informatyczny i turystyczny, na który nasza uczelnia co roku zaprasza uczniów szkół średnich.