WŁADZE UCZELNI

 

REKTOREM WSTiE jest prof. dr hab. prawa pan Janusz Sondel,

profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, laureat nagrody Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej w 1999 roku, wielokrotnie nagradzany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Długoletni pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego – specjalista z zakresu prawa rzymskiego.

KANCLERZEM WSTiE jest mgr Maria Grzechynka,

absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, dyrektor Hotelu Monttis** w Suchej Beskidzkiej.

DZIEKANEM Wydziału Turystyka i Rekreacja WSTiE jest dr Krzysztof Borkowski,

kierownik Zakładu Obsługi Ruchu Turystycznego i pracownik dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

DZIEKANEM Wydziału Nauk Politycznych jest dr Marek Łabaj,

wieloletni pracownik naukowy Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

DZIEKANEM Wydziału Informatyki jest dr Radosław Klimek

wieloletni pracownik naukowy Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.