WSTiE w ścisłej czołówce rankingu szkół wyższych tygodnika  „Wprost”

Dobra uczelnia to taka, która dba o jakość usług edukacyjnych i dostosowuje ofertę kształcenia do rzeczywistych potrzeb studentów – oto podstawowe założenie rankingu szkół wyższych tygodnika „Wprost”. Zestawienie jest nieco inne od pozostałych pojawiających się na rynku, gdyż mierzy jakość uczelni przede wszystkim pod kątem wartości absolwentów na rynku pracy. Dlatego od lat ranking „Wprost” należy do najbardziej prestiżowych i wiarygodnych. W 2012 roku poddano ocenie ponad 120 szkół wyższych. Nasza uczelnia ma powód do satysfakcji – 6 miejsce na liście uczelni niepublicznych.

Brano pod uwagę  m. in.: dostępność i jakość kadry akademickiej, otwartość uczelni na otoczenie poprzez uczestnictwo studentów w programach prowadzonych wspólnie z przedsiębiorcami,  aktywność uczelnianego biura karier i monitorowanie losów absolwentów oraz stypendialne wsparcie studentów.

W dobie dotykającego nas kryzysu ekonomicznego Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii uznaje za swój priorytet zapewnienie najwyższej jakości kształcenia praktycznego. Stąd bogata oferta praktyk krajowych i zagranicznych, udział studentów w konkretnych przedsięwzięciach branżowych oraz szeroki wachlarz szkoleń i kursów. Absolwenci WSTiE dobrze poruszają się na rynku pracy, nawiązują kontakty z przedsiębiorcami w Polsce i za granicą, są wyposażeni w dodatkowe umiejętności przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Cieszy nas zatem, że wartości, które stanowią podstawę misji naszej uczelni od początku działalności, zostały dostrzeżone i docenione!