WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII – NAJLEPSZĄ UCZELNIĄ TURYSTYCZNĄ W POLSCE!

Ranking Wiadomości Turystycznych 2013  – rozstrzygnięty. Nasza uczelnia znalazła się na najwyższym podium tegorocznego zestawienia niepublicznych szkół wyższych kształcących kadry dla turystyki.

Satysfakcja jest tym większa, że WSTiE odniosła podwójne zwycięstwo: w kategorii zarówno przygotowania zawodowego jak i potencjału naukowego. Wysoki poziom nauczania połączony z aspektem praktycznym, równomierne rozłożenie akcentów pomiędzy kształceniem zawodowym a akademickim, zaangażowanie w rozwój ogólny przy jednoczesnym wdrożeniu w rynek pracy – to nasze atuty, które zostały docenione przez kapitułę Rankingu.

Wiadomości Turystyczne to opiniotwórcze pismo branżowe, prezentujące najważniejsze inicjatywy środowiska i nowe trendy w światowym biznesie turystycznym. Co roku przygotowuje raport na temat kształcenia na kierunkach turystycznych, który cieszy się najwyższym zaufaniem pracowników sektora turystycznego.  

 

 

alt