Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii – drugą uczelnią niepubliczną w Małopolsce!

Ranking 2013 Szkół Wyższych przygotowany przez Perspektywy i Rzeczpospolitą rozstrzygnięty! Oceniono 219 polskich szkół wyższych. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii znalazła się na 2. miejscu wśród niepublicznych uczelni magisterskich 

w Małopolsce oraz na 23. miejscu listy ogólnopolskiej (27. pozycja w 2013 r. ). To wielki sukces i powód do satysfakcji, biorąc pod uwagę, że w tym roku poprzeczka ustawiona była niezwykle wysoko. Kapituła Rankingu skupiła się przede wszystkim na jakości uczelni: jakości badań naukowych, nauczania, zarządzania oraz nawiązywania kontaktu z otoczeniem społecznym i biznesowym. Oceniano prestiż, siłę naukową, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie studiów.

Konsekwentne budowanie kultury jakości przez WSTiE zostało zauważone i wysoko ocenione przez Kapitułę, w skład której wchodzą m. in.: prof. dr hab. Michał Kleiber – prezes Polskiej Akademii Nauk (przewodniczący), prof. dr hab. Marek Safjan – sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu (honorowy przewodniczący), prof. dr hab. Marek Rocki – przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, b. rektor SGH.

Wynik rankingu jest dla naszej uczelni nie tylko obiektywnym potwierdzeniem wysokiej pozycji wśród instytucji szkolnictwa wyższego, ale przede wszystkim zobowiązaniem do ciągłego doskonalenia  jakości kształcenia i spełniania najwyższych standardów. Te ambitne cele  realizujemy konsekwentnie z coraz większymi sukcesami.

 

Ranking Perspektyw