WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
JEDYNA UCZELNIA WYRÓŻNIONA NAGRODĄ JAKOŚCI NAUCZANIA

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, jako jedyna uczelnia w 2014 roku, została laureatem Nagrody Jakości Nauczania „Sapere Auso”. Przyznała ją Małopolska Fundacja Stypendialna powołana przez Sejmik Województwa Małopolskiego. W zarządzie oraz radzie Fundacji zasiadają przedstawiciele krakowskiego samorządu, środowiska naukowego i Kościoła. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 11 czerwca w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie, w trakcie Gali Stypendialnej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Nagrodę odebrał prof. dr hab. Janusz Sondel Rektor WSTiE oraz Kanclerz Maria Grzechynka w obecności studentów i pracowników uczelni. Prestiżowe wyróżnienie jest uhonorowaniem uczelni, która posiada wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą i może poszczycić się dorobkiem wychowawczym w kształtowaniu młodego pokolenia Małopolan.

„Sapere auso”, czyli temu, który odważył się być mądrym – to myśl przewodnia, którą kieruje się Fundacja, realizując politykę regionalną województwa w zakresie poprawy szans edukacyjnych młodzieży oraz promocji młodzieży szczególnie uzdolnionej. Poucza ona, iż w młodości warto trudzić się nad zdobyciem kwalifikacji intelektualnych, moralnych oraz rozwijaniem pozytywnych cech charakteru, ponieważ to one właśnie pozwalają człowiekowi uniknąć złego postępowania oraz pomagają w osiągnięciu szczęścia.

Słowa wyryte na medalionie ku czci ks. Stanisława Konarskiego, twórcy i założyciela Collegium Nobilium w Warszawie, wpisują się także w strategię WSTiE,  która kieruje do młodych ludzi atrakcyjną ofertę kształcenia. Stawia na budowanie najwyższych kompetencji w dziedzinie turystyki, proponuje młodzieży nowoczesną edukację, ale odwołuje się też do uniwersalnych wartości i tradycji.

Zdobycie kolejnego wyróżnienia przez uczelnię zajmującą I miejsce na liście najlepszych uczelni w Polsce, to potwierdzenie marki, na którą WSTiE pracuje od wielu lat. Uczelnia gwarantuje najwyższy poziom praktycznego nauczania, wysoko wyspecjalizowaną kadrę, unikalne warunki studiowania w renesansowym zamku i przyjazną międzynarodową atmosferę.