Najlepsza uczlenia turystyczna wstie

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I EKOLOGII?

Zdaniem światowych ekspertów w najbliższym czasie należy spodziewać się istotnego wzrostu zapotrzebowania na stanowiska związane z organizowaniem podróży. Już dziś turystyka ma 7,5% udziału w światowym zatrudnieniu. W 2020 roku liczba osób uczestniczących w światowym ruchu turystycznym powinna wynieść 1,6 mld, czyli 7% wszystkich mieszkańców Ziemi. To tylko kilka powodów, dla których warto wybrać kształcenie w dziedzinie turystyki i rekreacji. A jeżeli chce się mieć pewność, że jest to edukacja najwyższej jakości o praktycznym charakterze, to najlepszym wyborem jest Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

„Wiadomości Turystyczne” po raz kolejny przygotowały TOP 10. najlepszych polskich szkół wyższych kształcących kadry dla turystyki. W roku 2015 stworzono nową kategorię, która wydaje się najważniejsza – łączy bowiem dwa wymiary kształcenia: profil akademicki i praktyczny. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii zajęła pierwsze miejsce w tym prestiżowym ogólnopolskim rankingu wśród uczelni niepublicznych i drugie, gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie uczelnie o profilu turystycznym w kraju. O sukcesie WSTiE zadecydowało kilka czynników. Po pierwsze: kompetentna kadra reprezentująca prężne ośrodki akademickie w Polsce oraz związana blisko z biznesem turystycznym, posiadająca, co jest bardzo ważne, bogate doświadczenie praktyczne. Po drugie: wieloletnia aktywna współpraca z partnerami zagranicznymi, która w sposób istotny wpływa na podniesienie jakości procesu edukacyjnego i służy wymianie doświadczeń. Po trzecie: zdobywanie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych podczas staży i praktyk na całym świecie. Uczelnia konsekwentnie kieruje się zasadą, by praktykować u najlepszych, dlatego studenci odbywają praktyki w wielu atrakcyjnych miejscach w Europie i poza jej granicami: w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Grecji, Turcji, Holandii, Irlandii, Egipcie, Hiszpanii, Tunezji, Bułgarii, we Włoszech, na Wyspach Kanaryjskich, w Chinach i Stanach Zjednoczonych.

Rzeczowa i merytoryczna ocena, której efektem jest najwyższa lokata w ogólnopolskim rankingu, jest powodem do satysfakcji oraz potwierdzeniem faktu, iż tylko umiejętne połączenie teorii z praktyką i podążanie za wymaganiami rynku są gwarancją wszechstronnego wykształcenia zapewniającego skuteczny start zawodowy. Dla studentów WSTiE świat jest w zasięgu ręki, bo solidne przygotowanie zawodowe otwiera nowe możliwości pracy w turystyce, hotelarstwie i sektorach pokrewnych.

W czasach, gdy indywidualizacja potrzeb klientów sprawia, że w tej branży powstaje coraz większe zapotrzebowanie na dobrze wykwalifikowanych pracowników, decyzja o studiach w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii jest wyborem najlepszym z możliwych i gwarancją zatrudnienia przez liderów rynku.