...

Program współpracy dydaktyczno-naukowej „COLUMBUS” w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii

PROGRAM WSPÓŁPRACY DYDAKTYCZNO-NAUKOWEJ „COLUMBUS” W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I EKOLOGII

Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe (Albert Einstein) – oto myśl przewodnia programu realizowanego od wielu lat w suskiej uczelni. Jest on odpowiedzią na wzrost poziomu wymagań stawianych młodym ludziom, konkurencyjność na rynku pracy oraz szerokie możliwości wyboru drogi zawodowej.

Nowatorskie przedsięwzięcie edukacyjne

Program współpracy dydaktyczno-naukowej COLUMBUS to autorski projekt WSTiE realizowany przez wykładowców uczelni, służący wspieraniu rozwoju edukacyjnego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności budowaniu ścieżki kariery zawodowej młodych ludzi. Konsekwencją udziału w programie jest osiąganie wysokich wyników w nauce, modyfikowanie programów nauczania oraz doskonalenie pracy nauczycieli i ich kompetencji zawodowych. Uczestnicy programu zyskują przekonanie, że jednym z najważniejszych wyborów, przed którym stoją, jest decyzja w sprawie dalszej edukacji. Właściwy wybór studiów jest szansą na dobrą pracę na konkurencyjnym europejskim rynku.

Jak to osiągnąć?

Program Columbus WSTiE odbywa się w formule wspólnych działań edukacyjnych polegających na wzajemnej aktualizacji wiedzy i umiejętności, rozwijaniu zainteresowań uczniów w zakresie nauk społecznych, turystyki i informatyki, wymianie doświadczeń dydaktyczno-naukowych oraz podnoszeniu jakości kształcenia i kwalifikacji nauczycieli. Dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i poszerzają wiedzę przedmiotową. Zajęcia odbywają się w ramach podpisanych wcześniej porozumień, w ramach których uczelnia obejmuje patronatem klasy hotelarskie, informatyczne lub medialne. Dzięki temu uczniowie mogą uczestniczyć w cyklicznych wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowców akademickich. Taka forma zajęć z pewnością pomaga im w rozwijaniu zainteresowań i świadomym wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

Co daje szkołom ponadgimnazjalnym współpraca z uczelnią?

Dzisiejsza młodzież to pokolenie ludzi pragnących samodzielnie kreować swoje życie, kształtować je według własnych zasad, przekonań i upodobań. To pokolenie ludzi chcących brać życie w swoje ręce i czuć za nie odpowiedzialność. Młodzi ludzie doskonale zdają sobie sprawę z faktu, iż młodość to najlepszy czas na inwestowanie w swoją przyszłość, na poszukiwanie kierunków własnego rozwoju.

Jedną z grup uczestniczących w programie byli uczniowie klas hotelarskich Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach, którzy pod koniec listopada brali udział w zajęciach prowadzonych przez dra Macieja Abrama – wykładowcę WSTiE. „Wykład z coachingu, którego tytuł mógłby brzmieć: Nie daj sobie nigdy wmówić, że czegoś nie potrafisz, […] w atrakcyjny sposób połączył temat wykładu z prezentacją na temat różnych wizerunków współczesnego hotelarstwa. Uczniowie poznali także ścieżkę kariery zawodowej w branży hotelarskiej. Wyjazd łączył się z wizytą w  Hotelu Monttis. Manager obiektu zapoznała uczniów z tajnikami funkcjonowania placówki, która świadczy m.in. usługi  rekreacyjno-rehabilitacyjne, szkoleniowo-studia informatyka, politologia, turystyka i rekreacja konferencyjne czy cateringowe. Przyszli hotelarze zapoznali się ze standardami obsługi, wyposażenia, wymogami dotyczącymi kategoryzacji obiektu oraz podstawowymi zasadami etyki zawodowej” – czytamy na stronie internetowej Zespołu Szkół w Kętach.

Młodzi ludzie, stojąc przed trudną decyzją dotyczącą przyszłej drogi zawodowej, zadają sobie pytania: Którą uczelnię wybrać? Który dyplom będzie miał za kilka lat większą wartość? Jakie studia pozwolą w przyszłości znaleźć wymarzoną pracę? Udział w programie Columbus WSTiE pozwoli im z pewnością znaleźć odpowiedzi na te pytania.