X

Rama Kwalifikacji  SPECJALISTYCZNE KSZTAŁCENIE WYŻSZE

Studia krótkiego cyklu, również dla osób bez matury – studiujesz i w międzyczasie robisz maturę!

Kształcenie specjalistyczne to nowoczesny model edukacji składający się z krótkiego, trwającego 3 semestry cyklu studiów, rozwijających konkretny obszar umiejętności.

WYBIERZ KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE!

Jeśli chcesz:

kształcenie specjalistyczne

– Oszczędność czasu i pieniędzy


– Możliwość połączenia nauki z pracą zawodową


– Dostęp do kadry nauczycieli akademickich w dowolnym miejscu i czasie


– Szansa nauki dla osób mieszkających zagranicą, daleko od ośrodków akademickich oraz osób z niepełnosprawnościami


– Dostęp do wiedzy wszędzie i zawsze!

KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE – KORZYŚCI:

 • – szybka ścieżka kształcenia – tylko 3 semestry nauki
 • – minimum teorii, maksimum zajęć praktycznych
 • – tytuł zawodowy specjalisty dyplomowanego
 • – wyższe kwalifikacje zawodowe poszukiwane przez rynek pracy
 • – kwalifikacja pełna na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji uznawana w Unii Europejskiej
 • – możliwość kontynuacji nauki na drugim roku studiów licencjackich lub inżynierskich

Jeżeli nie zdałeś egzaminu maturalnego, a chcesz  zadbać o swoją przyszłość – wybierz kształcenie specjalistyczne!

Możesz kontynuować naukę  na poziomie wyższym, a w  trakcie kształcenia specjalistycznego uzyskać maturę. Nie tracisz roku!

Otrzymasz świadectwo specjalisty dyplomowanego po dostarczeniu świadectwa dojrzałości.

Jeżeli nie posiadasz świadectwa dojrzałości, otrzymasz  zaświadczenie o ukończeniu kształcenia specjalistycznego. 

Po trzech semestrach możesz kontynuować naukę na studiach licencjackich lub inżynierskich, już od drugiego roku

KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE – DLA KOGO?

 • – dla osób z doświadczeniem zawodowym, które chciałyby np. zdobyć wyższe kwalifikacje lub chciałyby się przekwalifikować
 • – absolwenci szkół średnich jeszcze niezdecydowani co do dalszej ścieżki kształcenia
specjalista ds. informatyki
Specjalista Informatyk – programista
specjalista logistyk
Specjalista ds. logistyki
kadry i płace
Specjalista ds. kadr i płac
specjalista ds. księgowości
Specjalista ds. księgowości
Specjalista ds. sprzedazy
Specjalista ds. sprzedaży
Junior Developer
Specjalista Junior Developer

DODATKOWO W OFERCIE:

 • – SPECJALISTA SEO
 • – SPECJALISTA DS. CYFRYZACJI SPRZEDAŻY
 • – E-COMMERCE MANAGER
 • – GRAFIK KOMPUTEROWY
 • – SPECJALISTA DS. UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW I APLIKACJI (UX DESIGNER)
 • – WORDPRESS DEVELOPER
 • – FRONTEND DEVELOPER

Co to są poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji?

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to system porządkujący wiedzę i kompetencje uzyskiwane w poszczególnych etapach kształcenia w Polsce. Ma 8 poziomów kwalifikacji pełnych.

Pierwsze z nich odnoszą się do zdobywania elementarnej wiedzy szkolnej, kolejne – piąty, szósty i siódmy poziom realizowany na uczelniach – to odpowiednio kształcenie specjalistyczne, studia pierwszego i drugiego stopnia, a ósmy, będący jakby zwieńczeniem kompletnego programu edukacji, to studia doktoranckie.

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej

Przykładowe kwalifikacje odpowiadające poziomom PRK

Kształcenie specjalistyczne

Co to jest kształcenie specjalistyczne?

Art. 161. Kształcenie specjalistyczne

 1. Kształcenie specjalistyczne trwa nie krócej niż 3 semestry i umożliwia uzyskanie kwalifikacji pełnej na poziomie 5 PRK.
  (…)
  4. Osoba, która ukończyła kształcenie specjalistyczne, otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa. Wzory świadectw określa uczelnia.
  5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do kształcenia w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowegoust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie których ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Dz.U.2021.0.478 – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 Kształcenie specjalistyczne zostało wprowadzone do systemu szkolnictwa wyższego na mocy art. 161 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478). Umiejscowienie na 5 poziomie PRK należy rozumieć jako kształcenie pomiędzy szkołą średnią [technikum, liceum, szkoła branżowa], a studiami I stopnia. Warto jednak zauważyć, że mało jeszcze znana forma kształcenia w Polsce jest bardzo popularna w krajach zachodnich, gdzie stanowi jedną z najczęściej wybieranych. Popularność kształcenia specjalistycznego w krajach zachodnich odnosi się zarówno do zainteresowania nią samych kandydatów, ale i pracodawców, którzy chętniej zatrudniają dyplomowanych specjalistów, niż absolwentów uczelni wyższych. W wielu krajach kształcenie specjalistyczne jest nazywane tzw. „krótkim cyklem” kształcenia wyższego. To właśnie posiadacze kwalifikacji pełnych na poziomie 5 PRK stanowią najbardziej poszukiwaną grupę pracowników, a na przestrzeni lat można zauważyć, że jest to wciąż tendencja wzrostowa.

Studia realizowane w trybie online. To oznacza:

kształcenie specjalistyczne wstie

– Oszczędność czasu i pieniędzy

– Możliwość połączenia nauki z pracą zawodową

– Dostęp do kadry nauczycieli akademickich w dowolnym miejscu i czasie

– Szansa nauki dla osób mieszkających zagranicą, daleko od ośrodków akademickich oraz osób z niepełnosprawnościami

– Dostęp do wiedzy wszędzie i zawsze!

Czesne – 300 zł za miesiąc nauki (przez 15 miesięcy)

Masz pytanie? Dzwoń: tel:+48791117436

(od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00)

Kandydat musi ukończyć szkołę średnią: liceum, technikum lub szkołę  policealną bądź  branżową szkołę II stopnia oraz zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub świadectwo dojrzałości.

W chwili rekrutacji nie jest wymagana matura, wówczas absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w trakcie trwania kształcenia absolwent otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty.

Rekrutacja kandydatów na studia krótkiego cyklu – kształcenie specjalistyczne składa się z następujących etapów:

Krok 1. Przygotowanie potrzebnych załączników:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (jeżeli posiadasz)
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej

Krok 2. Rejestracja w systemie, wprowadzenie informacji wymaganych w procesie rekrutacji.

Krok 3. Przesłanie  wymaganych załączników

Krok 4. Wniesienie opłaty wpisowej

X