Kompetencje cyfrowe pracowników akademickich. Nowy wymiar badań śródziemnomorskich

WSTiE > Nauka i badania > Projekty > Kompetencje cyfrowe pracowników akademickich. Nowy wymiar badań śródziemnomorskich

Kompetencje cyfrowe pracowników akademickich Nowy wymiar badań śródziemnomorskich

Numer projektu: 2020-1-PL01-K226-HE-095909
Czas trwania projektu: 24 miesiące
Koordynator: Jagiellonian University (PL)

Partnerzy:
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii (PL)
Università degli studi di Padova (IT)
Universidad de Sevilla (ES)

Logotypy projekt

Projekt pt. „Kompetencje cyfrowe kadry akademickiej. Nowy wymiar studiów śródziemnomorskich (akronim: DG_MED) potrwa 24 miesiące. W skład konsorcjum wchodzą cztery uczelnie: z Polski (Kraków, Sucha Beskidzka), Hiszpanii (Sewilla) i Włoch (Padwa).

strona projektu: https://dg-med.project.uj.edu.pl/

 

Projekt realizuje następujące priorytety i cele:

Priorytety:

 • Horyzontalny: innowacyjne praktyki w erze cyfrowej. Pobudzanie kreatywności i świadomości kulturowej.
 • Szkolnictwo wyższe: doskonalenie umiejętności cyfrowych i przezwyciężanie cyfrowych dysfunkcji.
 • Kluczowe tematy: nauczanie otwarte i na odległość. Nowe, innowacyjne programy nauczania / metody dydaktyczne / szkolenia / opracowywanie kursów. Współpraca międzynarodowa, stosunki międzynarodowe, współpraca rozwojowa.

Cele:

 • Rozwój kompetencji cyfrowych uczestników projektów.
 • Dostosowanie umiejętności kadry akademickiej do wymogów edukacji online w okresie pandemii.
 • Podniesienie jakości nauczania on-line i na odległość w instytucjach partnerskich.
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej uczelni partnerskich poprzez opracowanie programów wybranych kierunków w ramach nowego modułu studiów na specjalności „Ekspert ds. Polityki bezpieczeństwa i współpracy na Morzu Śródziemnym”.
 • Opracowanie cyfrowych narzędzi i materiałów dydaktycznych do wybranych kursów / cyfrowe dostosowanie istniejących materiałów.
 • Stymulowanie poziomu internacjonalizacji w instytucjach partnerskich.
 • Tworzenie sieci kontaktów pomiędzy pracownikami i instytucjami zainteresowanymi realizacją celów projektu.
 • Stworzenie platformy współpracy z ekspertami w dziedzinie edukacji on-line oraz rozwoju cyfrowych narzędzi i materiałów dydaktycznych.
 • Wymiana dobrych praktyk, doświadczeń i innowacyjnych pomysłów w dziedzinie nauczania na odległość.

Zadania projektowe będą realizowane przez:

 • Prowadzenie międzynarodowych szkoleń i warsztatów w zakresie digitalizacji nauczania akademickiego.
 • Opracowanie cyfrowych / wirtualnych materiałów dydaktycznych do zastosowania w wybranych kursach nauczania online / na odległość.
 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykorzystania platform edukacyjnych do edukacji on-line w instytucjach partnerskich projektu.
 • Współpraca z placówkami specjalizującymi się w kształceniu na odległość.
 • Praktyczne wykorzystanie nabytych kompetencji w celu opracowania cyfrowych materiałów dydaktycznych.
 • Organizacja międzynarodowych spotkań projektowych w formacie rzeczywistym lub on-line w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Konsorcjum stworzy rezultaty:

 • Minimum 46 godzin szkolenia dla 20 osób personelu konsorcjum w zakresie digitalizacji instrukcji akademickich – opracowanie programu i szkolenie pilotażowe.
 • Opracowanie międzynarodowego programu studiów na specjalności program studiów: „Ekspert ds. Polityki bezpieczeństwa i współpracy w regionie Morza Śródziemnego”.
 • Opracowanie minimum czterech programów nauczania, które będą stosowane do wybranych kursów w ramach specjalizacji.
 • Przygotowanie minimum szesnastu jednostek edukacyjnych w formie cyfrowej (e-wykłady, e-tutoriale, e-prezentacje, e-samoocena itp.).
 • Przygotowanie międzynarodowego elektronicznego przewodnika metodycznego (dla pracowników), w tym zaleceń do e-wykładów (w tym opisów dobrych praktyk).
 • Opracowanie międzynarodowego podręcznika elektronicznego (dla studentów), w tym zaleceń do e-wykładów (np. Bibliografia).
 • Doskonalenie umiejętności językowych, społecznych i zarządczych członków konsorcjum.

Wszystkie wyniki będą dostępne w formule otwartego dostępu.

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 45 425
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na:

project publication