Mobilność edukacyjna – kraje partnerskie

WSTiE > Nauka i badania > Projekty > Mobilność edukacyjna – kraje partnerskie

Wyższa Szkoła Turystyki w realizuje następujące umowy:

ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 Mobilność Edukacyjna – KA 107 Mobilność z krajami partnerskimi:

2020-1-PL01-KA107-081091
2019-1-PL01-KA107-063754

Zakończyła realizację następujących umów:

ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 Mobilność Edukacyjna – KA 107 Mobilność z krajami partnerskimi:

2018-1-PL01-KA107-049689 
2017-1-PL01-KA107-037007
2016-1-PL01-KA107-025696

Po wszystkie szczegóły zapraszamy do Akademickiego Biura Karier.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 45 425
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: