Mobilność edukacyjna – kraje programu

WSTiE > Nauka i badania > Projekty > Mobilność edukacyjna – kraje programu

Wyższa Szkoła Turystyki w realizuje następujące umowy:

ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 Mobilność Edukacyjna – KA 103 Mobilność z krajami programu:

2021-1-PL01-KA131-HED-000006428
2020-1-PL01-KA103-080415

Zakończyła realizację następujących umów:

ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 Mobilność Edukacyjna – KA 103 Mobilność z krajami programu:

2019-1-PL01-KA103-063112
2018-1-PL01-KA103-048327
2017-1-PL01-KA103-036778
2016-1-PL01-KA103-024641
2015-1-PL01-KA103-015431
2014-1-PL01-KA103-000698

Po wszystkie szczegóły zapraszamy do Akademickiego Biura Karier.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 45 425
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: