Welcome at WSTiE – wsparcie instytucjonalne uczelni w obszarze obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej

WSTiE > Nauka i badania > Projekty > Welcome at WSTiE – wsparcie instytucjonalne uczelni w obszarze obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej

Welcome at WSTiE – wsparcie instytucjonalne uczelni w obszarze obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1530 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Welcome at WSTiE – wsparcie instytucjonalne uczelni w obszarze obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej nr PPI/WLC/2018/1/00027, złożonego przez: Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej w ramach Programu Welcome to Poland Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przyznał środki finansowe na realizację projektu w ramach ww.

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii od listopada 2017 roku z powodzeniem realizuje projekt Welcome at WSTiE – wsparcie instytucjonalne uczelni w obszarze obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej.

Głównym celem projektu Welcome at WSTiE jest wsparcie instytucjonalne WSTiE w obszarze obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej. W ramach przygotowania organizacyjnego uczelni do obsługi studentów i kadry z zagranicy.

Realizowane zadania:

Welcome Centre Organizacja miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej z uwzględnieniem potrzeb zagranicznych studentów.

 1. W tym celu opracowano Welcome Package dla studentów oraz kadry zagranicznej w 3 językach (język angielski, rosyjski, ukraiński).
 1. Film animacyjny/multimedialny dla studentów we współpracy z Ambasadorami Studenckimi w 3 językach (język angielski,rosyjski, ukraiński);
 1. Film animacyjny w języku angielskim dla kadry zagranicznej;
 1. Zrealizowano cykl szkoleń dla kadry administracyjnej zapewniający podniesienie kompetencji pracowników oraz co za tym idzie zwiększenie jakości obsługi studentów zagranicznych.
 • Wymogi stawiane kandydatom na studia w Polsce,
 • Wymogi stawiane kandydatom na studia w Polsce z krajów nieobjętych procedurami uproszczonymi,
 • Przepisy wizowe oraz metody przygotowania kandydata do odbycia rozmowy wizowej w polskim, konsulacie,
 • Prawo migracyjne,
 • Przepisy prawne związanych z pobytem obcokrajowca w Polsce – jak  doradzać studentowi w kwestiach legalizacji pobytu w Polsce,
 • Różnice międzykulturowe w obsłudze studentów z zagranicy,
 • Koronawirus a funkcjonowanie uczelni.

Wsparcie kadry naukowo-dydaktycznej Program Tutoringowy dla kadry dydaktyczno-naukowej WSTiE.

Opracowany został handout, który wspomoże jednocześnie kadrę w prowadzeniu procesu dydaktycznego jak i wesprze w budowaniu relacji i komunikacji ze studentem zagranicznym. Lepiej przygotowana kadra dydaktyczno-naukowa pozwoli uczelni na sprawniejsze zarządzanie tokiem edukacyjnym studentów zagranicznych oraz usprawni komunikację i wytyczanie priorytetów kadrze akademickiej.

Internacjonalizacja w domu To zadanie, które wspomoże studentów zagranicznych oraz ich proces studiowania na WSTiE

 1. Opracowano poradnik językowy do komunikacji kadry administracyjnej z kandydatem na studia i studentem zagranicznym w jego ojczystym języku.
 1. Kurs języka polskiego dla studentów zagranicznych wspierający ich komunikacje w języku polskim z kadrą administracyjną i dydaktyczno-naukową.
 2. Dodatkowo idąc za misją WSTiE, która ma w swoich priorytetach budowanie miejsca przyjaznego osobom z zagranicy oraz włączania ich w środowisko i społeczność akademicką realizowane są różne spotkania i warsztaty jako działania sprzyjające integracji, tworzenia międzynarodowej społeczności akademickiej.
 3. 26.06.2020 odbyła się  konferencja międzynarodowa podsumowująca wszystkie działania projektowe oraz promująca międzykulturowość. 

Projekt obejmie swoimi działaniami wszystkich interesariuszy WSTIE zarówno studentów i kadrę zagraniczną, jak kadrę administracyjną oraz naukowo-dydaktyczną WSTiE. Ma charakter kompleksowy i wpłynie realnie na jakość oferowanych usług oraz obsługę studenta zagranicznego od momentu rekrutacji przez cały okres studiowania.

„Welcome at WSTiE” – projekt zakończony, pierwsze efekty już widoczne

Dwa lata pracy, zaangażowanie dziesiątek osób, napięty grafik i ambitne zadania. Tak w skrócie można podsumować realizację innowacyjnego projektu „Welcome at WSTiE”. I choć bieżąca praca oficjalnie dobiegła końca, o samej inicjatywie jeszcze wielokrotnie będzie głośno. Dlaczego? Ponieważ efekty działań są właśnie wdrażane, a pierwsze pozytywne efekty już można dostrzec w życiu uczelni.

Witajcie innowacje!

Projekt „Welcome at WSTiE”, jak sama nazwa wskazuje, miał na celu umiędzynarodowienie działalności uczelni i lepsze przygotowanie warunków do przyjmowania zagranicznych studentów oraz kadry naukowej. Aby osiągnąć ten cel, swoim doświadczeniem dzielili się członkowie bardzo zróżnicowanego teamu projektowego. Projekt obejmował swoimi działaniami wszystkich interesariuszy WSTIE, zarówno studentów i kadrę zagraniczną, jak i kadrę administracyjną oraz naukowo-dydaktyczną WSTiE. Miał charakter kompleksowy i realnie wpływa na jakość oferowanych usług oraz obsługę studenta zagranicznego od momentu rekrutacji przez cały okres studiowania– tłumaczy kierownik projektu, dr Marek Nocoń. Cele te doskonale wpisują się w misję WSTiE, która – przypomnijmy –  kładzie duży nacisk na budowanie miejsca przyjaznego osobom z zagranicy oraz włączania ich w środowisko i społeczność akademicką.

Pakiet powitalny

Czego może potrzebować obcokrajowiec, przekraczający próg WSTiE? Przede wszystkim wsparcia, informacji i przewodnictwa, dlatego w ramach projektu opracowano szereg stosownych narzędzi. Do dyspozycji przyjezdnych jest animowany filmik powitalny w trzech językach, kurs języka polskiego dla studentów zagranicznych, a także szereg rozwiązań, pomagających w aklimatyzacji. Uczelni zależy na tym, aby zagraniczni studenci nie tylko mogli z powodzeniem komunikować się z polskimi kolegami, ale także aby mogli w pełni zintegrować się z nowym otoczeniem. Pomocna w tym procesie może okazać się opracowana, bogata oferta spotkań i warsztatów, które ułatwią tworzenie międzynarodowej społeczności akademickiej.

K – jak kompetencje

To jednak nie wszystko. Wiele z opracowanych rozwiązań ma także na celu lepsze przygotowanie kadry. Pracownicy administracyjni i naukowo-dydaktyczni wzięli udział w cyklu szkoleń, podnoszących kompetencje. To bardzo istotne, ponieważ często zmuszeni są pokonywać bariery międzykulturowe i tak przekazywać wiedzę, aby była ona zrozumiała dla członków wielu, często bardzo odmiennych kultur. Duży nacisk położono także na rozwój kompetencji językowych, dlatego w ramach projektu opracowano poradnik językowy do komunikacji kadry administracyjnej z kandydatem na studia i studentem zagranicznym w jego ojczystym języku.

Uznanie zagranicznych partnerów

Działania, podjęte przez WSTiE w ramach projektu, spotkały się z dużym wsparciem środowiska międzynarodowego. Efekty prac, wnioski, plan wdrożeń oraz pierwsze rezultaty zaprezentowano podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która wieńczyła etap prac. Wydarzenie, w związku z sytuacją epidemiologiczną, odbyło się online za pośrednictwem nowoczesnych technologii, którymi dysponuje WSTiE. Zaproszeni goście nie kryli swojego uznania dla innowacyjności i praktycznej wartości prowadzonych działań, zapowiadając, iż chętnie odwiedzą suską uczelnię, gdy tylko to będzie możliwe.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 45 425
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: