Publikacje naukowe

WSTiE > Nauka i badania > Publikacje naukowe

W ramach działalności naukowo-badawczej Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii wydaje publikacje naukowe, które stanowią ważny wkład uczelni w ogólnopolski rozwój literatury tematycznej, głównie z zakresu nauk społecznych (ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, pedagogika), a także interdyscyplinarnych (turystyka, rekreacja, ekologia). Nakładem wydawnictwa WSTiE ukazało się dotąd wiele pozycji biograficznych, które cieszą się dużym zainteresowaniem środowisk naukowych, studentów oraz praktyków. Prezentowane publikacje składają się na dorobek naukowy kadry akademickiej WSTiE.

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii wydaje czasopismo „Zeszyty Naukowe”. Periodyk prezentuje kierunki i obszary badań prowadzonych w uczelni oraz stanowi forum dyskusji o najważniejszych wyzwaniach współczesnej nauki. Łamy „Zeszytów Naukowych” są otwarte zarówno dla kadry naukowo-badawczej WSTiE, jak i autorów zewnętrznych. Czasopismo jest redagowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przestrzega najwyższych standardów jakościowych i etycznych.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 45 425
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: