Usługi badawcze

WSTiE > Nauka i badania > Usługi badawcze

Ścisła współpraca naukowców i ekspertów WSTiE ze światem biznesu owocuje realizacją projektów, które mają rzeczywisty wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy. Wykonywane na zlecenie ekspertyzy i analizy przyczyniają się do wzrostu dynamiki rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki na arenie krajowej i międzynarodowej.

W oparciu o wieloletnie doświadczenia oraz wiedzę naukową kadra WSTiE opracowuje na potrzeby przedsiębiorców i instytucji publicznych strategie umożliwiające wdrażanie nowych przedsięwzięć, które odnoszą spektakularne sukcesy na rynku.

WSTiE oferuje profesjonalne przygotowanie, realizację i ewaluację zleconych badań. Uczelnia posiada kompetentny zespół badaczy z różnych obszarów, w szczególności turystyki, informatyki oraz nauk społecznych.

O wysokiej jakości prowadzonych prac badawczych świadczą liczne ekspertyzy i analizy zrealizowane przez pracowników naukowych WSTiE, m.in.:

 • Analiza popytu na usługi kulturalne oferowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju w ramach projektu: Rewitalizacja, restauracja i przebudowa zabytkowego budynku Domu Zdrojowego w celu utworzenia Centrum Kultury w Iwoniczu-Zdroju.
 • Analiza popytu na usługi kulturalne oferowane przez projekt pn. „Scena Atelier przy Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza”.
 • Badania czasowo-przestrzennego ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu.
 • Badania dotyczące charakterystyki segmentów rynku Babiej Góry i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej poprzez rozsądny rozwój turystyki w rezerwatach biosfery Europy Środkowej i Wschodniej
 • Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych z województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska bezrobocia.
 • Badanie potencjalnego obiektu turystycznego pod nazwą Budowa schroniska z obrotową galerią widokową w Gorcach.
 • Badania potencjalnego obiektu turystycznego pod nazwą Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze Brama w Gorce.
 • Badania ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim w ramach projektów: „Razem dla zrównoważonej turystyki” oraz „Zrównoważona turystyka Euroregionu Beskidy”
 • Badania ruchu turystycznego w łodzi i województwie łódzkim.
 • Certyfikacja w turystyce jako innowacyjne rozwiązanie we wsparciu MŚP turystycznych w Polsce i w Europie
 • Coroczne badanie ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce.
 • Inicjatywa wspólnotowa Leader+ –WSTiE oraz przyrodniczy Park Regionu Lotaryngii we Francji.
 • Koncepcja prac nad strategią rozwoju turystyki w gminie Gniewino.
 • Konsultacje merytoryczne w sprawie oceny możliwości wdrożenia innowacyjnej metodyki automatycznego generowania nagrań muzycznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji oraz tworzenia ratingu nagrania muzycznego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
 • Monitoring ruchu turystycznego/działalności turystycznej i jego wpływu na przyrodę strefy centralnej i buforowej Rezerwatu Biosfery Babia Góra
 • Raport otwarcia. Analiza stanu wyjściowego oraz uwarunkowań dotyczących opracowania koncepcji promocji oraz aktywizacji potencjału turystycznego gminy Gniewino.
 • Specyfika i turystyczna atrakcyjność wybranych regionów krajów wyszehradzkich (V4).
 • Strategia marketingowa tzw. „Doliny Karpia”.
 • Strategia marki hoteli Polish Prestige Hotels&Resorts.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki w gminach na historycznej trasie linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz na lata 2006-2013.
 • Turystyka seniorów – badania na rzecz Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
 • Uwarunkowania budowy marki uzdrowisk i koncepcji finansowania unijnego, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych, Kongres Uzdrowisk Polskich.
 • Weryfikacja obszarów produktowych Warszawy z zakresu turystyki, docelowych segmentów turystów oraz rynków geograficznych wraz z rekomendacjami i warsztatem.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 45 425
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: