...

Nauka i badania

konferencja nauka i badania w WSTiE studia II stopnia

Działalność naukowa stanowi obok dydaktyki ważny obszar aktywności Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Uczelnia stwarza swoim pracownikom dogodne warunki i możliwości do prowadzenia badań naukowych oraz przeprowadzania ekspertyz. Wyniki pracy kadry są użyteczne nie tylko z naukowego punktu widzenia, ale także dla otoczenia społeczno-gospodarczego. Nasza kadra w umiejętny sposób łączy teorię z praktyką, co ma istotne znaczenie w kontaktach nauki z biznesem na współczesnym rynku pracy.

Skip to content