BADANIA NAUKOWE I ROZWÓJ

Działalność naukowa stanowi obok dydaktyki ważny obszar aktywności Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Uczelnia stwarza swoim pracownikom dogodne warunki i możliwości do prowadzenia badań naukowych oraz przeprowadzania ekspertyz. Wyniki pracy kadry są użyteczne nie tylko z naukowego punktu widzenia, ale także otoczenia społeczno-gospodarczego. Nasza kadra w umiejętny sposób łączy teorię z praktyką, co ma coraz istotniejsze znaczenie w kontaktach nauki z biznesem na współczesnym rynku pracy.

Ścisła współpraca naukowców i ekspertów WSTiE ze światem biznesu, owocuje realizacją projektów i przedsięwzięć, które mają realny wpływ na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki. Realizowane na zlecenie ekspertyzy oraz analizy mają znaczący wpływ na wzrost dynamiki rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki na arenie krajowej i międzynarodowej. W oparciu o wieloletnie doświadczenia oraz wiedzę naukową kadra WSTiE opracowuje na potrzeby przedsiębiorców i instytucji publicznych strategie umożliwiające realizację nowych przedsięwzięć, które odnoszą spektakularne sukcesy na rynku.

Treść i wyniki badań naukowych zasilają skutecznie proces dydaktyczny oraz decydują o poziomie kształcenia kadr naukowych. Działalność naukowa znajduje także odzwierciedlenie w organizowaniu konferencji, na których prezentowane są wyniki prowadzonych badań naukowych.

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi, wybranymi badaniami, ekspertyzami i przedsięwzięciami, w które zaangażowani byli nasi naukowcy:

 1. Certyfikacja w turystyce jako innowacyjne rozwiązanie we wsparciu MŚP turystycznych w Polsce i w Europie, ekspertyza dla Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Nauka dla Biznesu.
 2. Koncepcja prac nad strategią rozwoju turystyki w gminie Gniewino
 3. Strategia marki hoteli Polish Prestige Hotels&Resorts
 4. Uwarunkowania budowy marki uzdrowisk i koncepcji finansowania unijnego, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych, Kongres Uzdrowisk Polskich. – Raport otwarcia –Analiza stanu wyjściowego oraz uwarunkowań dotyczących opracowania koncepcji promocji oraz aktywizacji potencjału turystycznego gminy Gniewino
 5. „Analiza popytu na usługi kulturalne oferowane przez projekt pn. „Scena Atelier przy Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza” w ramach Programu Kultura, III edycji Funduszy Norweskich i EOG 2014-2021.”
 6. „Analiza popytu na usługi kulturalne oferowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu – Zdroju w ramach projektu: Rewitalizacja, restauracja i przebudowa zabytkowego budynku Domu Zdrojowego w celu utworzenia Centrum Kultury w Iwoniczu – Zdroju”
 7. Badanie potencjalnego obiektu turystycznego pod nazwą Budowa schroniska z obrotową galerią widokową w Gorcach
 8. Badania potencjalnego obiektu turystycznego pod nazwą Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze Brama w Gorce
 9. Badania czasowo-przestrzennego ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu
 10. Coroczne badanie ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce
 11. „Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych z województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska bezrobocia”
 12. Zrównoważona turystyka Euroregionu Beskidy
 13. Turystyka seniorów – badania na rzecz Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
 14. Specyfika i turystyczna atrakcyjność wybranych regionów krajów wyszehradzkich (V4)
 15. Razem dla zrównoważonej turystyki
 16. Inicjatywa wspólnotowa Leader+ – WSTiE oraz przyrodniczy Park Regionu Lotaryngii we Francji
 17. Ochrona – Babia Góra i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej
 18. Monitoring ruchu turystycznego/działalności turystycznej i jego wpływu na przyrodę strefy centralnej i buforowej Rezerwatu Biosfery w projekcie GEF Babia Góra, 2008
 19. Strategia marketingowa tzw. „Doliny Karpia”
 20. Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki w gminach na historycznej trasie linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz na lata 2006-2013
 1. Certyfikacja w turystyce jako innowacyjne rozwiązanie we wsparciu MŚP turystycznych w Polsce i w Europie, ekspertyza dla Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Nauka dla Biznesu.

Autor: dr Bartłomiej Walas, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii

 1. Koncepcja prac nad strategią rozwoju turystyki w gminie Gniewino

Ekspertyza przygotowana dla Gminy Gniewino przez Konsorcjum WSTiE i Europejski Instytut Marketingu Miejsc Best Place. Dr Bartłomiej Walas

 1. Strategia marki hoteli Polish Prestige Hotels&Resorts

Koncepcja opracowana we współpracy z Fundacją Polish Prestige Hotels & Resorts. Dr Bartłomiej Walas – Strategia marki Polish Prestige Hotels & Resorts, na zlecenie PPH, Sucha, WSiR, 2016

 1. Uwarunkowania budowy marki uzdrowisk i koncepcji finansowania unijnego, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych, Kongres Uzdrowisk Polskich. – Raport otwarcia –Analiza stanu wyjściowego oraz uwarunkowań dotyczących opracowania koncepcji promocji oraz aktywizacji potencjału turystycznego gminy Gniewino

Autor: dr Bartłomiej Walas, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii – Instytut Best Place

 1. „Analiza popytu na usługi kulturalne oferowane przez projekt pn. „Scena Atelier przy Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza” w ramach Programu Kultura, III edycji Funduszy Norweskich i EOG 2014-2021.”

Autorzy: dr Krzysztof Borkowski, prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, dr hab. Lucyna Rotter, Żaneta Mazanek, Wojciech Terechowicz

 1. „Analiza popytu na usługi kulturalne oferowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu – Zdroju w ramach projektu: Rewitalizacja, restauracja i przebudowa zabytkowego budynku Domu Zdrojowego w celu utworzenia Centrum Kultury w Iwoniczu – Zdroju”

Autorzy: dr Krzysztof Borkowski, prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, dr hab. Lucyna Rotter, mgr Leszek Mazanek, mgr Żaneta Mazanek, mgr Wojciech Terechowicz, mgr Jakub Borkowski

 1. Badanie potencjalnego obiektu turystycznego pod nazwą Budowa schroniska z obrotową galerią widokową w Gorcach

Autorzy: dr Krzysztof Borkowski, dr Paweł Skawiński, dr Bartłomiej Walas

 1. Badania potencjalnego obiektu turystycznego pod nazwą Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze Brama w Gorce

Autorzy: dr Krzysztof Borkowski, dr Paweł Skawiński, dr Bartłomiej Walas

 1. Badania czasowo-przestrzennego ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu

Badania prowadzone od roku 2016 pod kierunkiem Marka Łabaja z rekomendacji Zarządu Polskich Kolei Liniowych.

W ramach umowy z Małopolską Organizacją Turystyczną (na podstawie badań zostanie przygotowany raport z propozycjami działań kompensacyjnych). – Zespół badawczo-analityczny kierowany przez prof. Marka Łabaja autor główny dr Krzysztof Borkowski – Badania prowadzone w roku 2016 pod kierunkiem dr Marka Łabaja z rekomendacji Zarządu Polskich Kolei Liniowych.

 1. Coroczne badanie ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce

Od 2003 co roku zespół naukowców z Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie prowadzi badania ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce

DOSTĘPNE: http://www.mot.krakow.pl/badanie-ruchu-turystycznego.html

Autorzy:

dr Krzysztof Borkowski – kierownik projektu,

prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, dr hab. Renata Seweryn , dr Anna Wilkońska, mgr Leszek Mazanek

Recenzja naukowa: prof. dr hab. Leszek Kozioł, prof. dr hab. Anna Nowakowska, dr hab. Krzysztof Kaganek

 1. „Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych z województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska bezrobocia”

Autor: dr Marek Nocoń

 1. Zrównoważona turystyka Euroregionu Beskidy

W ramach projektu Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w partnerstwie z Wydziałem Pedagogicznym Katolíckej Univerzity v Ružomberku realizowała badania dotyczące zwiększenia atrakcyjności społeczno-gospodarczej i ekologicznej pogranicza polsko-słowackiego. Była to kontynuacja badań związanych z rozwojem zrównoważonej turystyki zrealizowanych w 2011 roku w trakcie realizacji projektu Razem dla zrównoważonej turystyki.

Owocem badań jest publikacja Badania porównawcze zjawisk ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim, red. Marek Łabaj

 1. Turystyka seniorów – badania na rzecz Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

Autorzy: Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Krzysztof Borkowski

 1. Specyfika i turystyczna atrakcyjność wybranych regionów krajów wyszehradzkich (V4)

W ramach projektu zrealizowanego w latach 2012-2015 w ramach grantu przyznanego uczelni przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki zostały przeprowadzone badania dotyczące walorów i atrakcyjności wybranych regionów państw V4 oraz wskazanie różnic i zależności w planowaniu zrównoważonego rozwoju turystyki tych regionów. W ramach badań współpracowałyze sobą WSTiE, Katolicki Uniwersytet z Ružomberka (Słowacja), Techniczny Uniwersytet w Libercu (Czechy) oraz Károly Róbert Uniwersytet w Gyöngyös (Węgry).

Owocem badań jest publikacja Specyfika i turystyczna atrakcyjność wybranych regionów krajów wyszehradzkich

 1. Razem dla zrównoważonej turystyki

W ramach projektu „Razem dla zrównoważonej turystyki” WSTiE wraz z Wydziałem Pedagogicznym Katolíckej Univerzity v Ružomberku przeprowadziła badania dotyczące zwiększenia atrakcyjności społeczno-gospodarczej i ekologicznej pogranicza polsko-słowackiego poprzez rozwój turystyki zrównoważonej.

Owocem badań jest publikacja Raport z pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim, red. Krzysztof Borkowski

 1. Inicjatywa wspólnotowa Leader+ – WSTiE oraz przyrodniczy Park Regionu Lotaryngii we Francji

W ramach projektu zrealizowano badania dotyczące wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Europy.

Partnerami badań byli: Wyższa Szkoła Inżynierii w Szolnoku na Węgrzech, Stowarzyszenie RED z Francji działające dla Komisji Europejskiej oraz Stowarzyszenie AGRYA z Węgier.

 1. Ochrona – Babia Góra i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej

W ramach projektu BG10 zostały w 2008 roku przeprowadzone badania dotyczące charakterystyki segmentów rynku Babiej Góry i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej poprzez rozsądny rozwój turystyki w rezerwatach biosfery Europy Środkowej i Wschodniej

 1. Monitoring ruchu turystycznego/działalności turystycznej i jego wpływu na przyrodę strefy centralnej i buforowej Rezerwatu Biosfery w projekcie GEF Babia Góra

W ramach projektu zrealizowano badania, których tematem była ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej poprzez rozsądny rozwój turystyki w rezerwatach biosfery Europy Środkowej i Wschodniej – p.w. Babiej Góry.

Owocem badań jest publikacja Monitoring ruchu turystycznego/działalności turystycznej i jego wpływu na przyrodę strefy centralnej i buforowej Rezerwatu Biosfery Babia Góra, red. Krzysztof Borkowski, Marek Łabaj, GEF-ETE

 1. Strategia marketingowa tzw. „Doliny Karpia”

Zespół naukowców wykonał strategię marketingową terenów z tzw. Doliny Karpia. Wyniki zamieszczono w publikacji Strategia marketingowa tzw. „Doliny Karpia”, red. Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska

 1. Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki w gminach na historycznej trasie linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz na lata 2006-2013

Zespół naukowców wykonał badania dotyczące rozwoju turystyki na trasie Chabówka- Nowy Sącz. Owocem tych badań jest publikacja Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki w gminach na historycznej trasie linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz na lata 2006-2013, red. Krzysztof Borkowski, Marek Łabaj, Piotr Dąbrowski, Rafał Noskowicz, Wojciech Wasilewski

Badania czasowo-przestrzennego ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu

Badania prowadzone od roku 2016 pod kierunkiem Marka Łabaja z rekomendacji Zarządu Polskich Kolei Liniowych

________________________________________________

Coroczne badanie ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce

Od 2003 co roku zespół naukowców z Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie prowadzi badania ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce

DOSTĘPNE: http://www.mot.krakow.pl/badanie-ruchu-turystycznego.html

AUTORZY:
dr Krzysztof Borkowski – kierownik projektu,
prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, dr hab. Renata Seweryn , dr Anna Wilkońska, mgr Leszek Mazanek
Recenzja naukowa: prof. dr hab. Leszek Kozioł, prof. dr hab. Anna Nowakowska, dr hab. Krzysztof Kaganek

________________________________________________

Specyfika i turystyczna atrakcyjność wybranych regionów krajów wyszehradzkich (V4)

W ramach projektu zrealizowanego w latach 2012-2015 w ramach grantu przyznanego uczelni przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki zostały przeprowadzone badania dotyczące walorów i atrakcyjności wybranych regionów państw V4 oraz wskazanie różnic i zależności w planowaniu zrównoważonego rozwoju turystyki tych regionów. W ramach badań współpracowałyze sobą WSTiE, Katolicki Uniwersytet z Ružomberka (Słowacja), Techniczny Uniwersytet w Libercu (Czechy) oraz Károly Róbert Uniwersytet w Gyöngyös (Węgry).
Owocem badań jest publikacja Specyfika i turystyczna atrakcyjność wybranych regionów krajów wyszehradzkich, Sucha Beskidzka 2012.

______________________________________________

Zrównoważona turystyka Euroregionu Beskidy

W ramach projektu Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w partnerstwie z Wydziałem Pedagogicznym Katolíckej Univerzity v Ružomberku realizowała badania dotyczące zwiększenia atrakcyjności społeczno-gospodarczej i ekologicznej pogranicza polsko-słowackiego. Była to kontynuacja badań związanych z rozwojem zrównoważonej turystyki zrealizowanych w 2011 roku w trakcie realizacji projektu Razem dla zrównoważonej turystyki.
Owocem badań jest publikacja Badania porównawcze zjawisk ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim, red. Marek Łabaj, Sucha Beskidzka 2014.

________________________________________________

Razem dla zrównoważonej turystyki

W ramach projektu „Razem dla zrównoważonej turystyki” WSTiE wraz z Wydziałem Pedagogicznym Katolíckej Univerzity v Ružomberku przeprowadziła badania dotyczące zwiększenia atrakcyjności społeczno-gospodarczej i ekologicznej pogranicza polsko-słowackiego poprzez rozwój turystyki zrównoważonej.
Owocem badań jest publikacja Raport z pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim, red. Krzysztof Borkowski, Sucha Beskidzka 2012

________________________________________________

Badanie ruchu turystycznego w Łodzi w roku 2008

W 2008 zostały przeprowadzone badania dotyczće ruchu turystycznego w Łodzi. Owocem tych badań jest publikacja Badanie ruchu turystycznego w województwie łódzkim w roku 2008. Raport końcowy – pod redakcją: Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Kraków-Łódź 2008.

________________________________________________

Inicjatywa wspólnotowa Leader+ – WSTiE oraz przyrodniczy Park Regionu Lotaryngii we Francji

W ramach projektu zrealizowano badania dotyczące wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Europy.
Partnerami badań byli: Wyższa Szkoła Inżynierii w Szolnoku na Węgrzech, Stowarzyszenie RED z Francji działające dla Komisji Europejskiej oraz Stowarzyszenie AGRYA z Węgier.

________________________________________________

Ochrona – Babia Góra i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej

W ramach projektu BG10 zostały w 2008 roku przeprowadzone badania dotyczące charakterystyki segmentów rynku Babiej Góry i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej poprzez rozsądny rozwój turystyki w rezerwatach biosfery Europy Środkowej i Wschodniej

________________________________________________

Monitoring ruchu turystycznego/działalności turystycznej i jego wpływu na przyrodę strefy centralnej i buforowej Rezerwatu Biosfery w projekcie GEF Babia Góra, 2008

W ramach projektu zrealizowano badania, których tematem była ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej poprzez rozsądny rozwój turystyki w rezerwatach biosfery Europy Środkowej i Wschodniej – p.w. Babiej Góry.
Owocem badań jest publikacja Monitoring ruchu turystycznego/działalności turystycznej i jego wpływu na przyrodę strefy centralnej i buforowej Rezerwatu Biosfery Babia Góra, red. Krzysztof Borkowski, Marek Łabaj, GEF-ETE, WSTiE 2008.

________________________________________________

Strategia marketingowa tzw. „Doliny Karpia”

Zespół naukowców wykonał strategię marketingową terenów z tzw. Doliny Karpia. Wyniki zamieszczono w publikacji Strategia marketingowa tzw. „Doliny Karpia”, red. Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Kraków 2008.

________________________________________________

Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki w gminach na historycznej trasie linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz na lata 2006-2013

Zespół naukowców wykonał badania dotyczące rozwoju turystyki na trasie Chabówka- Nowy Sącz. Owocem tych badań jest publikacja Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki w gminach na historycznej trasie linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz na lata 2006-2013, red. Krzysztof Borkowski, Marek Łabaj, Piotr Dąbrowski, Rafał Noskowicz, Wojciech Wasilewski, WSTiE 2005.