...

Międzynarodowa konferencja naukowa „Innowacyjne zarządzanie zrównoważoną turystyką w parkach narodowych”

Międzynarodowa konferencja naukowa „Innowacyjne zarządzanie zrównoważoną turystyką w parkach narodowych”

Innowacje, zrównoważony rozwój i ochrona przyrody to obszary nauk, które od lat są przedmiotem zainteresowań i badań Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Już za kilka dni – od 12 do 13 grudnia br. – odbędzie się w Kijowie międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona tym zagadnieniom, współorganizowana przez naszą uczelnię. To prestiż, ale także duże wyzwanie, gdyż wśród organizatorów jest Polska Akademia Nauk oraz Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy. Temat konferencji „Innowacyjne zarządzanie zrównoważoną turystyką w parkach narodowych” przyciągnął największych ekspertów zajmujących się zarządzaniem ochroną przyrody oraz monitoringiem w Polsce i na Ukrainie.

Wśród prelegentów znajdą się nasi wykładowcy: dr Tomasz Pasierbek, dr Paweł Skawiński oraz prof. dr hab. Marek Łabaj. Tematy wystąpień kadry WSTiE to m.in.: Aspekty i akty prawne dotyczące ochrony przyrody w Unii Europejskiej i USA, Zarządzanie ruchem turystycznym w górskich parkach narodowych w Polsce, Monitoring zrównoważonego użytkowania turystycznego parków narodowych oraz destynacji wokół. Grono znakomitych ekspertów ze Wschodu reprezentuje Igor Ivanenko, dyrektor Departamentu Rezerw Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy, który wygłosi prelekcję Rekreacja i ekoturystyka w parkach narodowych i rezerwatach biosfery oraz Sergiy Pidmogilniy, szef Rady Ukraińskiego Stowarzyszenia Aktywnej Ekoturystyki, z wykładem Rozwój turystyki ekologicznej w narodowych parkach przyrodniczych Ukrainy. Z kolei o możliwościach rozwoju turystyki i rekreacji na terenach naturalnych rezerwatów przyrody poprzez zwiększenie poziomu wykształcenia powie przedstawiciel Ekologicznej Akademii Kształcenia Podyplomowego i Zarządzania w Kijowie.

Międzynarodowa konferencja naukowa na Ukrainie, którą współorganizuje WSTiE, stanowi kontynuację cyklu ambitnych działań propagujących upowszechnianie badań naukowych. Zaledwie miesiąc temu przedstawiciele Uniwersytetu Antioch ze Stanów Zjednoczonych i europejskich uczelni wyższych uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej Ślad ekologiczny w Europie Środkowej i USA, której gospodarzem była Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii. Sesja zakończyła się sukcesem i potwierdziła duże zainteresowanie tą tematyką środowiska naukowców, przedstawicieli organizacji ekologicznych i turystycznych z kraju i z zagranicy.