...

WSTiE współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej na Ukrainie

WSTiE współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej na Ukrainie

Innowacje, zrównoważony rozwój i ochrona przyrody to obszary nauk, które od lat są przedmiotem zainteresowań i badań Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. W dniach od 12 do 13 grudnia 2016 r. odbyła się w Kijowie międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona tym zagadnieniom, współorganizowana przez naszą uczelnię. To prestiż, ale także duże wyzwanie, gdyż wśród organizatorów była Polska Akademia Nauk oraz Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy. Temat konferencji „Innowacyjne zarządzanie zrównoważoną turystyką w parkach narodowych” przyciągnął największych ekspertów zajmujących się zarządzaniem ochroną przyrody oraz monitoringiem w Polsce i na Ukrainie. WSTiE uczestniczyła także w obchodach 25. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Ukrainą, które zorganizowała Akademia Dyplomatyczna ukraińskiego MSZ i ambasada RP na Ukrainie.

Wśród prelegentów sympozujm znaleźli się wykładowcy WSTiE: dr Tomasz Pasierbek, dr Paweł Skawiński oraz prof. dr hab. Marek Łabaj. Tematy wystąpień kadry zdominowały m.in.: Aspekty i akty prawne dotyczące ochrony przyrody w Unii Europejskiej i USA, Zarządzanie ruchem turystycznym w górskich parkach narodowych w Polsce, Monitoring zrównoważonego użytkowania turystycznego parków narodowych oraz destynacji wokół. Grono ekspertów ze Wschodu reprezentował Igor Ivanenko, dyrektor Departamentu Rezerw Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy, który wygłosi prelekcję Rekreacja i ekoturystyka w parkach narodowych i rezerwatach biosfery oraz Sergiy Pidmogilniy, szef Rady Ukraińskiego Stowarzyszenia Aktywnej Ekoturystyki, z wykładem Rozwój turystyki ekologicznej w narodowych parkach przyrodniczych Ukrainy. Z kolei o możliwościach rozwoju turystyki i rekreacji na terenach naturalnych rezerwatów przyrody poprzez zwiększenie poziomu wykształcenia mówił przedstawiciel Ekologicznej Akademii Kształcenia Podyplomowego i Zarządzania w Kijowie. 

Międzynarodowa konferencja naukowa na Ukrainie, którą współorganizowała WSTiE, stanowi kontynuację cyklu ambitnych działań propagujących upowszechnianie badań naukowych. Zaledwie miesiąc temu przedstawiciele Uniwersytetu Antioch ze Stanów Zjednoczonych i europejskich uczelni wyższych uczestniczyli w podobnym wydarzeniu „Ślad ekologiczny w Europie Środkowej i USA”, którego gospodarzem była WSTiE. Obie konferencje zakończyły się sukcesem i potwierdziły duże zainteresowanie tą tematyką środowiska naukowców, przedstawicieli organizacji ekologicznych i turystycznych z kraju i z zagranicy. 

Konferencja „Innowacyjne zarządzanie zrównoważoną turystyką w parkach narodowych” zbiegła się w czasie z obchodami 25. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Ukrainą, które zorganizowała Akademia Dyplomatyczna ukraińskiego MSZ i ambasada RP na Ukrainie. Ważnym momentem pobytu w Kijowie delegacji władz WSTiE na czele z kanclerz Marią Grzechynką oraz kadry akademickiej było spotkanie z Janem Piekło – Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie

Trudne chwile w 25-letniej historii relacji między Polską i Ukrainą nie mogą przesłonić ogromnego dorobku, który nas połączył – wynika z dyskusji, którą przeprowadzili 12 grudnia w Kijowie byli ambasadorowie obu krajów. „Przez te 25 lat uczyliśmy się siebie nawzajem, usiłując poradzić sobie z dziedzictwem komunizmu i fałszowaniem historii. Ta historia nie zawsze była jasna, jednak dajemy i będziemy dawać sobie z tym radę” – zapewnił obecny ambasador Polski w Kijowie Jan Piekło. 

Zaproszenie delegacji WSTiE na uroczyste spotkanie podsumowujące ćwierć wieku współpracy wpisuje się w działalność naszej uczelni, która kieruje swoją ofertę edukacyjną do studentów ze Wschodu i od lat kształci dużą grupę młodzieży z Ukrainy. Jest dla nich oknem na świat, gdyż umożliwia naukę w międzynarodowym środowisku, zdobycie europejskiego dyplomu, a poprzez udział w praktykach zagranicznych – poszukiwanego za granicą doświadczenia.