...

XIII Międzynarodowa Konferencja Prawa Rzymskiego

XIII Międzynarodowa Konferencja Prawa Rzymskiego

„Prawo rzymskie a teraźniejszość w odniesieniu do zgromadzeń ludowych” to temat XIII Międzynarodowej konferencji prawa rzymskiego, która odbyła się w dniach 28 kwietnia – 3 maja 2017 roku w Suchej Beskidzkiej. W konferencji uczestniczył wybitny prawnik, specjalista z zakresu prawa rzymskiego i prawa w turystyce Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii prof. zw. dr hab. Janusz Sondel. Wśród prelegentów byli przedstawiciele środowiska prawniczego reprezentujący prestiżowe katedry prawa z Polski, m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, KUL. Środowisko prawnicze z zagranicy reprezentowały m.in.: Facoltà di Giurisprudenza dell’Università eCampus di Novedrate z Włoch; Università Carlo di Praga Università z Czech; Università di Economia Nazionale e Mondiale z Bulgarii; Russian State Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “V.N.Karasin” z Ukrainy, University of Justice z Rosji, Università Orientale delle Science Politici di Cina oraz Institute of Roman Law, Law School, Xiamen University z Chin.

Jak zgodnie stwierdzili uczestnicy konferencji, prawo rzymskie jest wspólnym dziedzictwem Europy, toteż ma ogromny wpływ na kształtowanie się prawa europejskiego. Aby w pełni móc zrozumieć i docenić wkład Rzymian we współczesne koncepcje, należy wciąż na nowo podejmować badania nad tą tematyką.

Prawodawstwo jest jednym z najtrwalszych osiągnięć starożytnych Rzymian. Początkowo funkcjonowało jako prawa zwyczajowe przyjęte od przodków, jednak z czasem powstał trwały system prawny. Dzięki swojej precyzji prawo rzymskie okazało się jednym z najtrwalszych elementów myśli Rzymian i odegrało bardzo ważną rolę w tworzeniu współczesnych systemów prawnych, a szczególnie prawa cywilnego. „Ignoranta iuris nocet” (nieznajomość prawa szkodzi) – terminy prawne opracowane w okresie starożytnym stanowią do dziś podstawę nauk prawniczych.

Suska konferencja była przykładem debaty nie tylko nad historią prawa, lecz i nad jego przyszłością. Rozwój prawa europejskiego może dokonać się bowiem jedynie w oparciu o prawo rzymskie. W ocenie Rektora WSTiE taka winna być konkluzja XIII Międzynarodowej Konferencji, która była zarówno ważna, jak iwartościowa.

Konferencja z perspektywy WSTiE miała również miły akcent osobisty. Obchodzono jubileuszRektora prof. zw. dr hab. Janusza Sondla wybitnego prawnika – specjalisty z zakresu prawa rzymskiego i prawa w turystyce. Profesor Sondel, wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, był prodziekanem Wydziału Prawa oraz prorektorem UJ ds. ogólnych. Otrzymał wiele nagród, m.in. nagrodę Fundacji „Na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych”, wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego „Laur Jagielloński”, nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz nagrodę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Jest członkiem Komisji Prawniczej oraz Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności, a także autorem licznych artykułów z zakresu prawa rzymskiego i prawa w turystyce. Szacowny jubilat, kończąc konferencję, stwierdził: „Consensus facit legem” – zgoda tworzy prawo.