...

Edukacja i świadomość ekologiczna. WSTiE w Zakopanem – 26-28 VI 2017

EDUKACJA I ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA

WSTIE W ZAKOPANEM 26-28 VI 2017

W dniach 26-28 czerwca 2017 r. w Zakopanem odbyło się  I Międzynarodowe Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE pod nazwą „Wyłączamy Niską Emisję”. Organizatorami byli: Instytut Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Zakopane, Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Nosalowy Dwór Resort & SPA. Moderatorem i prelegentem był dr Paweł Skawiński – wykładowca Wyższej Szkoły Turystyki i Ekolgii. Uczelnię reprezentowała także liczna grupa studentów, która promowała naszą uczelnię, odpowiadała za guest relations i zdobywała unikalne doświadczenie praktyczne.

Strategia edukacji dla zrównoważonego rozwoju zakłada, że podstawowym prawem człowieka jest prawo do edukacji, niezależnie od wieku i przynależności instytucjonalnej. Edukacja ta obejmuje: aktywność ekonomiczną, sprawiedliwość, harmonię społeczną, ochronę środowiska oraz zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi w taki sposób, by zaspokoić potrzeby obecnego pokolenia, nie pozbawiając przy tym możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń.

Mając na uwadze rolę, jaką odgrywa edukacja i świadomość ekologiczna oraz jej istotne znaczenie dla miast i regionów, zakopiańskie Forum stało się platformą spotkań dla przedstawicieli parlamentów europejskich, administracji, samorządów terytorialnych różnych szczebli, świata nauki, studentów oraz świata biznesu
i przemysłu. Wszystkich, dla których wspólną płaszczyzną porozumienia są ważne  i aktualne sprawy związane ze stanem i poprawą ochrony środowiska. W programie Forum były panele tematyczne dotyczące m.in. kompleksowych rozwiązań związanych z ochroną środowiska na terenie Parków Narodowych. Wystąpienia dotyczyły też edukacji ekologicznej oraz jakości powietrza. Moderatorem i prelegentem był m.in. nasz wykładowca dr Paweł Skawiński, odpowiedzialny za następujące zagadnienia: Kompleksowe rozwiązania problemów związanych  z ochroną środowiska na terenie Parków Narodowych, Wpływ transportu indywidualnego na przyrodę Tatr oraz Rola Parku w kształtowaniu proekologicznych postaw. Uczestnicy Forum ubrali udział w warsztatach w „Modelowej Bacówce”, gdzie miało miejsce „pucenie oscypka” oraz prezentacja produktów pochodzenia owczego. Odwiedzono również Tatrzański Park Narodowy.

W I Międzynarodowym Forum w Zakopanem aktywnie uczestniczyli pracownicy naukowi WSTiE, a także studenci, którzy mogli się sprawdzić w roli organizatorów części konferencyjnej. Odpowiadali za guest relations; pracowali przy rejestracji, wydawali materiały konferencyjne w INFO POINT, obsługiwali gości VIP. Druga grupa studentów pracowała w „Eko-miasteczku” – przestrzeni wystawienniczej otwartej dla gości i turystów. Studenci prowadzili liczne warsztaty i konkursy o tematyce ekologicznej; nie tylko dla uczestników Forum, ale również dla mieszkańców i turystów odwiedzających górską stolicę Polski. Piotr Feliksiak, student II roku na kierunku Turystyka i rekreacja, podkreśla, że było to niesamowite doświadczenie, które na pewno zaprocentuje w przyszłości. – Zajmowałem się obsługą gości VIP oraz kwestiami marketingowo-reklamowymi, co dało mi szansę na sprawdzenie swoich umiejętności. Cieszę się, że moja uczelnia obdarza nas zaufaniem i umożliwia udział w tak prestiżowych wydarzeniach.