...

PARKI NARODOWE W OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

PARKI NARODOWE W OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM 

Co jest ważniejsze: ochrona przyrody, czy rozwój lokalnych społeczności? Czy cele te faktycznie są konfliktowe? Jak znaleźć złoty środek, który pomoże wypracować metody zrównoważonego rozwoju? Naukowcy oraz praktycy z całej Polski i Europy przez dwa dni poszukiwali odpowiedzi na te pytania,uczestnicząc w międzynarodowej konferencji „Parki narodowe w Polsce. Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe a dialog interesariuszy”, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii. Wydarzenie, w którym udział wzięli także przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, stworzyło unikalną platformę do dialogu i już dziś okrzyknięte zostało przełomowym krokiem na drodze do wypracowania – tak potrzebnego – porozumienia.

Uczestnicy, obradujący na zamku suskim, jednogłośnie podkreślali, iż nieporozumienia na linii parki narodowe – społeczności lokalne od wielu lat znacząco utrudniają realizację misji obu stron.Polskie parki narodowe to turystyczna perła, którą turyści bardzo cenią. I chociaż wszyscy są zgodni co do tego, iż misję ochrony przyrody należy wspierać, nie wypracowano dotąd skutecznych metod działania, zadawalających wszystkie zainteresowane strony – przyznał drBartłomiej Walas, dziekan WSTiE i koordynator projektu. Jak zauważyło wielu uczestników, tym, czego także do tej pory brakowało, byłymiejsce i okazja do kompleksowej wymiany poglądów pomiędzy interesariuszami. W tym punkcie styku często powstają problemy, a nierzadko wręcz konflikty – przyznał dr Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego i uczestnik konferencji. Parki narodowe, których główną misją jest ochrona przyrody, muszą być oczywiście udostępniane społeczeństwu. Natomiast trzeba znaleźć złoty środek, tak aby i  wilk był syty, i owca cała – dodał. 

Poszukiwaniem tego „złotego środka” eksperci WSTiE w partnerstwie z Instytutem Doradztwo z Krakowa zajmowali się od lipca 2017 roku, realizując projekt badawczyw ramach programu „Dialog”. Celem była identyfikacja i optymalizacja barier współpracy parków narodowych z samorządem terytorialnym, lokalnymi przedsiębiorcami, mieszkańcamii instytucjami, wchodzącymi w relacje z parkiem. Najbardziej niezwykłe i znaczące jest właśnie to, że konferencja nie została zainicjowana przez pracowników parków narodowych, ale przez uczelnię, podmiot neutralny – stwierdził dr Tomasz Pasierbek, dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego. WSTiE dostrzegła, że kluczowe jest wypracowanie jakiegoś wspólnego modelu współpracy interesariuszy – dla dobra przyrody oraz zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności.

Stworzona w ten sposób neutralna platforma dialogu zachęciła do wymiany poglądów wszystkie zainteresowane strony. Prelegenci przedstawili analizy finansowania parków, modeli zarządzania, wyzwań wobec wzrastającego ruchu turystycznego, rozwiązań proekologicznych czy aktywizacji społeczności lokalnych, a dyskusje panelowe, w których wzięli udział przedstawiciele 23 polskich parków narodowych, a także eksperci z Gruzji, Węgier, Ukrainy, Słowacji i Czech,stały się okazją do bezcennej wymiany doświadczeń. Szczególnym dowodem na wagę omawianych problemów była obecność przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, z paniąMałgorzatą Golińską – Sekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody– na czele. Jestem przekonany, że dzięki temu dialogowi uda się usprawnić procedury zarządzania ochroną przyrody i finansowania parków narodowych – zauważył dr Paweł Skawiński z Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Wtórował mu dr Jacek Olszewski-Strzyżowski z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, którego zdaniempodejmowane w trakcie konferencji tematy i omawiane problemy są tak ważne, iż dialog nie powinien zakończyć się wraz z nią.I jak zapewniają organizatorzy – nie zakończy się. W trakcie konferencji zidentyfikowano wiele problemów, które wymagają dalszego zaadresowania, dlatego Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii(która od początku swojego istnienia dąży do wypracowania skutecznych modeli współpracy na rzecz ochrony przyrody w Polsce), już teraz planuje kolejne badania i ekspertyzy, które będą stanowiły fundament przyszłych, trwałych rozwiązań.