...

VII Gremium Ekspertów Turystyki w Suchej Beskidzkiej WSTiE współorganizatorem VII Gremium Ekspertów Turystyki

WSTIE WSPÓŁORGANIZATOREM
VII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI

Po raz pierwszy w Małopolsce prawie 300 osób dyskutowało o kondycji i przyszłości polskiej turystyki w ramach VII Gremium Ekspertów Turystyki. Przez trzy dni dwa miasta – Kraków i Sucha Beskidzka – gościły przedstawicieli rządu, nauki, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz biznesu, pełniąc rolę organizatorów największego i najważniejszego wydarzenia branżowego w Polsce, które objął honorowym patronatem Andrzej Biernat, minister sportu i turystyki. W uroczystym otwarciu Forum wzięli udział m.in.: Maria Napiórkowska i Elżbieta Wyrwicz, dyrektor i zastępca dyrektora Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Andrzej Gut-Mostowy oraz Ireneusz Raś posłowie na Sejm RP, Rafał Szmitke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Leszek Zegzda, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, członek zarządu województwa małopolskiego.

Pierwszy i trzeci dzień VII Gremium Turystyki odbył się w Krakowie, natomiast  drugi dzień wykładów i dyskusji uczestnicy spędzili w Suchej Beskidzkiej. Renesansowy Mały Wawel, który jest siedzibą uczelni, stał się jak najbardziej adekwatnym miejscem obrad, podnosząc rangę wydarzenia. Warto podkreślić, że zabytkowe wnętrza wypełnia na co dzień gwar młodzieży, gdyż są miejscem edukacji studentów – przyszłych pracowników branży turystycznej. Goście Forum, którzy odwiedzili Suchą Beskidzką, byli zauroczeni piękną scenerią wnętrz i otoczenia zamku oraz klimatem zabytkowej karczmy „Rzym”. Mogli naocznie przekonać się, jaka jest oferta i potencjał uczelni.

Jak podkreślił dr Bartłomiej Walas, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, dziekan WSTiE, zmiany w popycie i podaży turystycznej są bardzo dynamiczne. Jeden z gospodarzy VII edycji Gremium prognozuje, że zrewolucjonizują one współczesną gospodarkę, stawiając nowe wyzwania nie tylko przed przedsiębiorcami, ale i środowiskiem naukowo-dydaktycznym. Pojawią się nowe narzędzia komercjalizacji, nowe produkty, nowoczesne struktury zarządzania. Co zrobić, żeby Polacy więcej podróżowali po Polsce? Jak poprawić współpracę między organizacjami turystycznymi na różnych szczeblach? Jak ułożyć relacje z administracją samorządową? – zastanawiali się prelegenci paneli dyskusyjnych. Poruszono m.in. tematy takie jak: Sektorowa Rama Kwalifikacji w turystyce, Turystyka w zintegrowanym systemie kwalifikacji, Wyzwania współczesnej turystyki, Innowacyjność w turystyce oraz projekt Programu Rozwoju Turystyki do 2020. Nad rozwiązaniami problemów polskiej turystyki i kierunku jej rozwoju uczestnicy Gremium rozmawiali do 13 grudnia.

W tematykę obrad – wyzwania współczesnej turystyki – wprowadził uczestników prof. dr hab. Andrzej Rapacz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Podkreślił, że w Polsce widać wyraźny wzrost świadomości turystów, do czego niewątpliwie przyczynił się Internet, ale wciąż większość Polaków korzysta z usług biur turystycznych. Mimo zagrożeń oraz kryzysu wyjeżdżamy coraz chętniej, dlatego wiele firm zanotowało w ostatnich latach wzrost obrotów, co jest dobrą prognozą na przyszłość. Wyzwanie stanowi natomiast przekonanie Polaków, że warto podróżować także po kraju. Dla potencjalnych turystów, którymi będą też seniorzy oraz osoby niepełnosprawne, trzeba przygotować atrakcyjną ofertę turystyczną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb. W tym celu należy umiejętnie wykorzystać Internet oraz media społecznościowe. Przydatna byłaby również reforma systemu edukacji, m.in. dostosowanie oferty kształcenia uczelni wyższych oraz szkół o profilu turystycznym do wymagań stawianych przez branżę.

Uczestnicy Gremium mogli zapoznać się z planami Ministerstwa Sportu i Turystyki, które stawia na nowoczesność i wyznacza sobie zadania do realizacji w strategii rozwojowej do 2020 r. w obszarach: turystyka kulturowa, przemysł spotkań, turystyka aktywna, zdrowotna oraz turystyka wiejska. Działania będą finansowane ze środków UE – w projekt włączono 9 krajowych programów operacyjnych i 16 regionalnych. Projekt rozwoju przewiduje wykorzystanie narzędzi ICT w biznesie turystycznym oraz wdrożenie na szeroką skalę tzw. e-usług w celu promowania regionalnych produktów turystycznych, wspierania rewitalizacji miast i wsi, turystyki społecznej oraz rozwoju systemów certyfikacji. MSiT chce włączyć społeczności lokalne do budowy produktów i usług turystycznych. Zamierza również stworzyć wirtualne obserwatorium turystyki, które będzie platformą generującą informacje o turystyce na poziomie krajowym.

Podczas panelu zamykającego pierwszy dzień Gremium, uczestnicy dyskutowali o współpracy między POT-em, ROT-ami i LOT-ami. Wszyscy byli zgodni co do jednej rzeczy: potrzebne są zmiany. Lokalne organizacje turystyczne są fundamentem, na którym powinno się budować podstawę turystyki w Polsce.

W Suchej Beskidzkiej eksperci debatowali o wyzwaniach współczesnej turystyki, poruszając trzy główne zagadnienia – trendy konsumenckie, przeobrażenia branży turystycznej i zarządzanie promocją. Dyskusje moderowali: prof. dr hab. Andrzej Rapacz, dr hab. Magda Kachniewska oraz dr Bartłomiej Walas. W tym samym czasie w Krakowie odbywały się warsztaty branżowe dla hotelarzy oraz forum współpracy między samorządami a organizacjami pozarządowymi w sektorze turystyki. Uzupełnieniem wydarzenia były okolicznościowe publikacje – monografie naukowe wydane przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii oraz Akademię Wychowania Fizycznego.

Gremium Ekspertów Turystyki było bardzo ważnym wydarzeniem, ugruntowanym w tradycji polskiej myśli nauk o turystyce oraz polskiego biznesu turystycznego. Było platformą integracji środowisk naukowych, samorządowych i biznesowych oraz miejscem spotkań środowisk działających na rzecz rozwoju turystyki w Polsce.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu konferencji, a szczególnie gospodarzom, członkom Rady Naukowej, prelegentom i autorom artykułów, ponieważ to dzięki ich zaangażowaniu część naukowa była na najwyższym poziomie. Szczególne podziękowania kierujemy do burmistrza Suchej Beskidzkiej Pana Stanisława Lichosyta – gospodarza wieczoru regionalnego. Pragniemy również podziękować studentom oraz pracownikom WSTiE, którzy godnie reprezentowali uczelnię, uczestnicząc w pracach logistycznych i organizacyjnych. Nie sposób wymienić wszystkich, którym jesteśmy wdzięczni za pomoc oraz zaangażowanie.

Gościom i uczestnikom dziękujemy za udział, ale też wysoką ocenę naszych działań. Jesteśmy przekonani, że dobrze Państwo wspominają udział w Forum, a szczególnie czas spędzony w Suchej Beskidzkiej. Do zobaczenia za dwa lata na kolejnym VIII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI.